Foto af Beslagsmed
Job

Beslagsmed

Som beslagsmed er din opgave at skifte sko på heste.

Fakta

Arbejdssteder:
Selvstændig virksomhed, Mindre smedeværksteder og væddeløbsbaner
Stillingsbetegnelser:
Beslagsmed

Det er såvel heste fra rideskoler, væddeløbsbaner og heste, der tilhører private ejere. Arbejdet kræver, at du er praktisk anlagt og både har viden om dyrets anatomi samt et godt tag på hver enkelt hest.

En beslagsmed har typisk et lille mobilt værksted. Din arbejdsplads er således der, hvor kunderne holder til, enten det er på væddeløbsbanen eller på rideskolen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

beslagsmed slår sko fast på hestens hov
Hestesmed - Beslagsmeden skoer hesten, dvs. han sætter nye sko på med specielle søm.

Når beslagsmeden skal sko en hest, undersøger han eller hun først hestens hov og dens gang. Ud fra et godt kendskab til hestens anatomi vælger du, hvordan skoen skal tilpasses. Du skal bl.a. tage hensyn til hovens risiko for at vokse forkert.

Først fjerner beslagsmeden den gamle sko og renser og beskærer hoven. Så slår han eller hun den nye sko på. På grund af vanskelige arbejdsstillinger kan arbejdet være belastende for ryg, arme og ben.

Enten smeder beslagsmeden selv skoen ved håndsmedning eller også bearbejder og tilpasser smeden sko der er fremstillet i forvejen. Ud over almindelige hestesko laver du også væddeløbs- og traverbeslag samt special- og sygebeslag.

Arbejdsplads

En beslagsmed har tit sin egen lille virksomhed, se mere om Landbrug, eller inden for Metalvareindustri. Nogle arbejder på værksteder i tilknytning til væddeløbsbaner. Arbejdet foregår som regel fra egen værkstedsbil ude i staldene, hvor hestene er.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Beslagsmed31.938 kr.-28.108 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen gælder ansatte beslagsmede. De fleste er dog selvstændige.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne er for tiden mindre gode i det meste af landet.

En beslagsmed, der ønsker at drive egen virksomhed, kan evt. tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for Smedeteknisk område.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se dine uddannelsesmuligheder.