Bygningssnedker
Job

Bygningssnedker (job)

Som bygningssnedker fremstiller og opsætter du bygningsdele. Det kan fx være døre, vinduer, paneler og inventar.

Fakta

Arbejdssteder:
Snedker- og tømrervirksomheder, Fabrikker
Stillingsbetegnelser:
Bygningssnedker, Parketsnedker, Køkkenmontør

Du arbejder både med nybyggeri og med renovering og restaurering. Arbejdet kan foregå på værksteder, i bygninger, på byggepladser og i private hjem.

Tidligere udførte bygningssnedkere kun arbejde i træ, men i dag anvender man også andre materialer, som fx kunststoffer og aluminium. Man arbejder normalt efter tegninger, som er udarbejdet af en arkitekt og en bygningskonstruktør.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

På et værksted fremstiller bygningssnedkere vinduer, døre og inventar efter individuelle mål og ønsker. Du samler træet, som er forarbejdet på maskine. Af og til skal det overfladebehandles med bejdse, olie eller lak. Man kan finére mindre fint træ. Det betyder, at man dækker synlige flader og kanter med et 1-2 mm tykt lag af finéret træ. Snedkerne monterer også beslag som hængsler, låse og håndtag.

Bygningsdele i standardstørrelser bliver fremstillet på fabrik. En del bygningssnedkere arbejder på vindues- og dørfabrikker samt på elementkøkken- og skabsfabrikker. Arbejdet er normalt ret specialiseret. På de større virksomheder bruger man ny teknologi som cnc. Det er computerstyrede værktøjsmaskiner. Bygningssnedkerne tilrettelægger arbejdsgangen og programmerer maskinanlæggene.

Bygningssnedkere arbejder også med at sætte træværk op i både nye og gamle bygninger. Træværket kan være døre, vinduer, køkkener og skabe. Det drejer sig både om dele, som er lavet på værksted, og om færdige bygningsdele fra en fabrik. De opsætter også trapper, skillevægge, lofter, paneler og lister.

Montage af køkkenelementer, kontorelementer og -skillevægge udføres ofte af ufaglærte eller byggemontører, der har taget uddannelsen til byggemontagetekniker.

Arbejdsplads

De fleste bygningssnedkere er ansat i blandede snedker- og tømrervirksomheder, som ofte har under 10 svende. De kan også være ansat i entreprenørfirmaer. En del bygningssnedkere er beskæftiget på fabrikker (industrisnedkere) i Træindustrien.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Bygningssnedker32.586 kr.--
Bygningssnedkermester34.254 kr.--
Snedkerkonduktør32.353 kr.--
Snedkermedhjælper26.076 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til bygningssnedker er en erhvervsuddannelse, der tager 4 år og 3 måneder.

Læs om uddannelsen til bygningssnedker

Mere uddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som bygningssnedker har du adgang til mange videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Har du taget eux, skal du markerer det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
www.bygud.dk

3F - Fælles Fagligt Forbund
www.3f.dk

Træ- og Møbelindustrien
www.tmi.di.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.