Foto af Sektorforsker
Job

Sektorforsker

En sektorforsker arbejder med forskning og rådgivning for staten. Du kan være beskæftiget med mange forskellige områder afhængigt af statens behov og dine faglige kvalifikationer.

Fakta

Arbejdssteder:
Statens Seruminstitut og andre sektorforskningsinstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Forsker, Seniorforsker, Forskningsprofessor, Forskningsassistent

Som sektorforsker skal du være detaljeorienteret og kunne lide at gå i dybden med dit forskningsområde. En central del af jobbet er at bearbejde data og andet indsamlet materiale, og du skal derfor have en stærk analytisk sans og være dygtig til at formidle din viden både skriftligt og mundtligt.

Sektorforskere er typisk ansat ved statslige forskningsinstitutioner eller universiteter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af sektorforsker
Ny viden - En forsker arbejder med udvikling af nye plantetyper.

En sektorforsker er ansat i en sektorforskningsinstitution, hvor man beskæftiger sig med forsknings-, udrednings- og rådgivningsopgaver for staten. Institutionen kan mod betaling også udføre opgaver for andre.

De fleste af sektorforskningsinstitutionerne er blevet lagt ind under universiteterne. Det har medført ændringer i arbejdsopgaver og ansættelsesforhold for nye sektorforskere i disse institutioner, idet de to institutionstypers ansættelsesregler og arbejdsopgaver er blevet tillempet hinanden.

Det betyder blandt andet, at sektorforskere her kan få undervisningsopgaver på samme måde, som universiteternes forskere har det. Læs om stillingsstrukturen i Universitetslærer.

At forske er at undersøge og gå i dybden med en nærmere fastlagt problemstilling for at finde en tilfredsstillende løsning. Hele den moderne udvikling er baseret på intensiv forskning.

Dit arbejde kan foregå i et laboratorium eller et værksted, hvor du udfører fysiske forsøg af forskellig art, skriver delresultater ned, drager konklusioner og fremlægger resultater såvel mundtligt som skriftligt. Det kan også være at indsamle statistisk materiale i form af fx interviewundersøgelser, at bearbejde de indsamlede data samt at skrive den endelige rapport.

Dine forskningsmetoder og indholdet i dit arbejde afhænger af, hvilken uddannelse du har, og hvor du er ansat, og du kan både arbejde alene på et projekt og sammen med andre.

Du kan også blive sat på andre opgaver end egentlige forskningsopgaver, fx hvis ministeren har bedt om et udredningsarbejde inden for et nærmere defineret område. Eller du kan have opgaver med at vejlede kolleger i uddannelsesstillinger. Forskningen skal dog fylde så meget af din arbejdstid, at du har mulighed for at kvalificere dig til senere at søge en seniorforskerstilling.

En postdocstilling er typisk en midlertidig stilling på 1-3 år på en højere uddannelsesinstitution eller i sjældnere tilfælde i erhvervslivet. Stillingen påbegyndes efter opnåelse af ph.d.-graden.

Forskeren vil typisk være tilknyttet et specifickt forskningsprojekt eller en specifik forskningsgruppe, hvor der er opnået et stipendium til stillingen.

Foruden de nævnte uddannelser kan sektorforskere have en af de humanistiske uddannelser, naturvidenskabelige uddannelser, samfundsfaglige uddannelser eller en af de teknisk videnskabelige uddannelser.

Arbejdsplads

Sektorforskningsinstitutioner er fx Statens Serum Institut, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Forskningsassistent, Forsker40.724 kr.-36.968 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mange længerevarende uddannelser kan føre til en stilling som sektorforsker. Karrieren begynder med en tidsbegrænset stilling, og for at blive fastansat som seniorforsker skal man have opnået tilstrækkelig erfaring inden for sit område, og man skal kunne dokumentere videnskabelig produktion på internationalt niveau.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.