Mangler du fag?

Tag de fag, du mangler, for at blive klar til uddannelse. Du kan opfriske basale fag fra grundskolen, supplere med fag på gymnasialt niveau og tage eksamener, der giver adgang til mere uddannelse.

Hvis dit mål er en bestemt videregående uddannelse som lærer, pædagog, politibetjent eller maskinmester, findes der særlige fagpakker eller forløb, som klæder dig på til at søge ind.