gymnasiale uddannelser
Artikel

Matematik på de gymnasiale uddannelser

Tal, beregninger, statistik og geometri er nogle af de områder, du bliver dygtiggjort i, når du har matematik i gymnasiet.

Matematik er et obligatorisk fag i gymnasiet. Langt de fleste skal have matematik på B-niveau, men vælger du en studieretning, hvor du har tre eller flere sprog, kan du nøjes med matematik på C-niveau. Det er også muligt at få matematik på A-niveau.

Overordnet arbejder du med simple formler samt at beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Ligninger
  • Statistisk behandling af talmateriale
  • Variabelsammenhænge
  • Forholdsberegninger
  • Differential- og integralregning
  • Rumgeometri


Forskel på C-, B- og A-niveau
På C-niveau arbejder du med faget på et overordnet plan og bliver introduceret for de mest grundlæggende elementer og emner i matematikkens verden. Med matematik på B-niveau kommer du mere i dybden med faget, og du vil også blive præsenteret for nye emner i forhold til C-niveau. På A-niveau hæves niveauet yderligere, og der støder også flere emner til. Samtidig forventes det, at du arbejder mere selvstændigt og fortroligt med dine opgaver.

Arbejdsformer
En stor del af undervisningen er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde.  Du kommer til at arbejde med skriftlige opgaver, mens det også forventes, at du deltager med en række mundtlige præsentationer.

Eksamen
C-niveau: Mundtlig prøve
B-niveau: Mundtlig og skriftlig prøve
A-niveau: Mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på de videregående uddannelser
Matematik på enten C-, B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Det vil sige, at du skal have faget for at kunne søge optagelse. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har matematik.

Du kan altid tage faget senere som supplering, fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx matematik A er et adgangskrav. Læs mere om regler for Gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med matematik
Faget matematik findes på hf, hhx, htx og stx. Se her hvilke niveauer, du kan få matematik på:

Hf: Matematik CMatematik B

Hhx: Matematik A, Matematik B, Matematik C

Htx: Matematik A, Matematik B

Stx: Matematik A, Matematik B, Matematik C

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider. Det har dog ingen betydning for din videregående uddannelse, hvorvidt du har haft matematik B på fx stx eller htx.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Matematik er desuden obligatorisk på en eller flere eux-udddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.