højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Matematik B - hf

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt at beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold.

Fakta

Navn:
Matematik B - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på B-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og beviser og at at håndtere simple formler. Du vil herunder få indblik i og lære at forstå og bruge matematikkens symbolsprog.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer fx at benytte simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et talmateriale. Du lærer desuden at gøre rede for geometriske modeller og at løse geometriske problemer og benytte differentialkvotienter.

Du får også kendskab til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling, og til hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med it-værktøjer
  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • definitioner af differentialkvotienter
  • karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier samt eksponential-, potens- og logaritmefunktioner
  • monotoniforhold, ekstrema og optimering
  • de elementære funktioner samt anvendelse af integralregning
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
  • principielle egenskaber ved matematiske modeller

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde. Du vil blive trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I matematik på B-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplekse beregninger, i eksperimenter og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.

Eksamen

Eksamen består af en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer. Prøven består af opgaver inden for kernestoffet. Under første del af prøven må der ikke benyttes hjælpemidler. Under anden del af prøven må alle hjælpemidler benyttes undtagen internettet og kommunikation med omverdenen.

Den mundtlige prøve er todelt og varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid.

Spørgsmålene bliver offentliggjort i god tid inden og er udformet på baggrund af projektforløb og temaopgaver. Under første del af prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål og får uddybende spørgsmål. Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik fra 0 - B-niveau på hf-enkeltfag er 260 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på B-niveau på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik B hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
12. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
19. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Aftenundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
19. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
16. august 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
13. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
11. oktober 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Matematik B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
25. oktober 2019
14. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
25. oktober 2019
19. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
25. oktober 2019
18. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
17. januar 2020
15. maj 2020
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
1. marts 2020
30. april 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
2. marts 2020
30. april 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. marts 2020
30. april 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. marts 2020
30. april 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. marts 2020
30. april 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
2. marts 2020
30. april 2020
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. april 2020
29. maj 2020
Matematik B Dagundervisning 5210 Odense NV