højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Matematik B - hf

I matematik B lærer du at arbejde med formler og at beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold.

Fakta

Navn:
Matematik B - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til problembehandling inden for matematikkens verden.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag. Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på B-niveau lærer du at gennemføre matematiske ræsonnementer og logisk tankegang. Du lærer også at håndtere simple formler og at forholde dig til og diskutere brugen af matematik.

Du får også indsigt i, hvordan man benytter simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af forskellig data, og du lærer at opstille og gøre rede for geometriske modeller og benytte differentialkvotienter.

Du får også kendskab til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling, og til hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder og med it-værktøjer
  • definition og fortolkning af af differentialkvotienter
  • funktionsbegrebet og sammensatte funktioner, herunder lineære, polynomier og potens- og logaritmefunktioner
  • monotoniforhold, ekstrema og optimering
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
  • principielle egenskaber ved matematiske modeller og matematisk modellering

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen er tilrettelagt med variation i arbejdsformerne, herunder klassedialog, selvstændigt arbejde i grupper og individuelt arbejde. Målet er, at du skal opnå viden om matematiske begreber og opnår færdigheder og kompetencer til selv at kunne udføre matematisk arbejde. Du vil blive trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I undervisningen lærer du at arbejde med it og matematikprogrammer både som værktøj til komplekse beregninger, i eksperimenter og som et naturligt redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer. Prøven består af opgaver inden for kernestoffet. Under første del af prøven må der kun benyttes en centralt udmeldt formelsamling. Under anden del af prøven må alle hjælpemidler benyttes bortset fra internettet og kommunikation med omverdenen.

Den mundtlige prøve er også todelt. Under første del af prøven arbejdes der i grupper på typisk to personer med en ukendt problemstilling i ca. 2 timer. Anden del af prøven er en individuel delprøve med udgangspunkt i et udtrukket spørgsmål med ca. 24 minutters forberedelsestid og ca. 24 minutters eksamination.

Spørgsmålene til den individuelle prøve bliver offentliggjort i god tid inden og dækker over fagets faglige mål, kernestoffet og det supplerende stof.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik fra 0 - B-niveau på hf-enkeltfag er 260 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på B-niveau på hf er 260 timer. Du tager først matematik på C-niveau (135 timer), og derefter løfter du til matematik på B-niveau (125 timer). Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling over undervisningsperioden inden for hvert af de to niveauer.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Uddannelsestiden for matematik på B-niveau på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik B hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. juni 2021
15. juni 2022
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
11. maj 2022
Matematik B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
11. maj 2022
Matematik B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
11. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
16. juni 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8900 Randers C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
11. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
11. august 2021
17. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
11. august 2021
17. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
18. august 2021
16. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
23. august 2021
9. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2021
9. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2021
9. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2021
9. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
30. august 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. september 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
27. september 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. oktober 2021
20. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
16. december 2021
16. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
16. december 2021
16. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 7400 Herning
*
20. december 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 7100 Vejle
*
20. december 2021
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 7100 Vejle
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2022
17. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
4. januar 2022
17. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
10. januar 2022
10. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. januar 2022
10. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 7400 Herning
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
29. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
1. februar 2022
29. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
30. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 4690 Haslev
*
1. februar 2022
30. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
1. februar 2022
29. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. marts 2022
29. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
1. marts 2022
29. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. marts 2022
29. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. marts 2022
30. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
1. marts 2022
28. april 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. april 2022
31. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
1. april 2022
30. maj 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
6. juli 2022
12. august 2022
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. august 2022
23. juni 2023
Matematik B Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
8. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2022
16. december 2022
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 7100 Vejle