højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Matematik B - hf

I matematik B lærer du at arbejde med formler og at beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold.

Fakta

Navn:
Matematik B - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til problembehandling inden for matematikkens verden.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag. Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på B-niveau lærer du at gennemføre matematiske ræsonnementer og logisk tankegang. Du lærer også at håndtere simple formler og at forholde dig til og diskutere brugen af matematik.

Du får også indsigt i, hvordan man benytter simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af forskellig data, og du lærer at opstille og gøre rede for geometriske modeller og benytte differentialkvotienter.

Du får også kendskab til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling, og til hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder og med it-værktøjer
  • definition og fortolkning af af differentialkvotienter
  • funktionsbegrebet og sammensatte funktioner, herunder lineære, polynomier og potens- og logaritmefunktioner
  • monotoniforhold, ekstrema og optimering
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
  • principielle egenskaber ved matematiske modeller og matematisk modellering

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen er tilrettelagt med variation i arbejdsformerne, herunder klassedialog, selvstændigt arbejde i grupper og individuelt arbejde. Målet er, at du skal opnå viden om matematiske begreber og opnår færdigheder og kompetencer til selv at kunne udføre matematisk arbejde. Du vil blive trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I undervisningen lærer du at arbejde med it og matematikprogrammer både som værktøj til komplekse beregninger, i eksperimenter og som et naturligt redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer. Prøven består af opgaver inden for kernestoffet. Under første del af prøven må der kun benyttes en centralt udmeldt formelsamling. Under anden del af prøven må alle hjælpemidler benyttes bortset fra internettet og kommunikation med omverdenen.

Den mundtlige prøve er også todelt. Under første del af prøven arbejdes der i grupper på typisk to personer med en ukendt problemstilling i ca. 2 timer. Anden del af prøven er en individuel delprøve med udgangspunkt i et udtrukket spørgsmål med ca. 24 minutters forberedelsestid og ca. 24 minutters eksamination.

Spørgsmålene til den individuelle prøve bliver offentliggjort i god tid inden og dækker over fagets faglige mål, kernestoffet og det supplerende stof.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik fra 0 - B-niveau på hf-enkeltfag er 260 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på B-niveau på hf er 260 timer. Du tager først matematik på C-niveau (135 timer), og derefter løfter du til matematik på B-niveau (125 timer). Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling over undervisningsperioden inden for hvert af de to niveauer.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Uddannelsestiden for matematik på B-niveau på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik B hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
15. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2022
15. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
29. august 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
29. august 2022
9. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
12. september 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. oktober 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Matematik B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
5. december 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 7100 Vejle
*
5. december 2022
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 7100 Vejle
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
15. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2023
28. april 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2023
29. april 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. marts 2023
28. april 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. marts 2023
28. april 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. april 2023
31. maj 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
1. august 2023
15. juni 2024
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
12. maj 2024
Matematik B, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Matematik B, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
16. maj 2024
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. august 2023
16. maj 2024
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. august 2023
16. maj 2024
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
12. maj 2024
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
9. august 2023
5. december 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
5. december 2023
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
28. august 2023
15. maj 2024
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2024
6. december 2024
Matematik B, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Matematik B, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
8. januar 2024
6. december 2024
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Matematik C - > B, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Matematik C - > B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund