Reform af gymnasieuddannelserne

1. januar 2017 trådte en ny gymnasiereform i kraft.

Her kan du læse om nogle af de nye elementer i gymnasieuddannelsen.

Du kan også læse mere om gymnasiereformen på umv.dk.