Master i sexologi
Masteruddannelse

Master i sexologi

Uddannelsen giver kvalifikationer til at arbejde med sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling.

Fakta

Navn:
Master i sexologi
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 120.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer inden for professionel kommunikation om sexologiske emner samt indblik i strategier for folkeoplysning, sundhedsfremme og forebyggelse på det sexologiske område.

Masteruddannelsen henvender sig til sundhedspersonale, der arbejder med klientkontakt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver indblik i menneskets seksualitet og seksuelle udvikling i et bio-psyko-socialt perspektiv. Du får kompetencer til at kommunikere professionelt om sexologiske emner, optage en sexologisk anamnese (sygehistorie), identificere sexologiske problemstillinger og henvise til eller selv gennemføre en sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling.

Du lærer også om strategier for folkeoplysning, sundhedsfremme og forebyggelse på det sexologiske område.

Uddannelsen tilrettelægges over fire semestre.

Undervisningen foregår som seminarundervisning. Hvert modul vil i udgangspunktet optage tre hverdage i tidsrummet kl. 9-17. Undervisningen foregår både i Aalborg og København.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler fordelt på 4 semestre.

1. semester

 • Almen sexologi: Modulet har fokus på kønnets, reproduktionens og seksualitetens basale biologi og sammenhængen mellem livsstil og seksuel sundhed. (5 ECTS)
 • Seksualiteter, kultur og samfund: Der fokuseres på seksualitetens udtryk, livsformer og identiteter, seksuelle rettigheder samt oplysning og didaktik i forbindelse med seksualitet og sexologiske problemstillinger. (5 ECTS)
 • Videnskabsteori og forskningsmetodologi: Videnskabelige og metodologiske perspektiver og positioner i forhold til at begribe og studere seksualitet. (5 ECTS)

2. semester

 • Seksuelle dysfunktioner og behandlingsmuligheder: Udbredelse, årsagsforhold, klassifikation og behandling. Du lærer bl.a. at optage en sexologisk anamnese og igangsætte sexologisk udredning og behandling. (5 ECTS)
 • Projektarbejde: Flerfaglig analyse af sexologisk problemstilling. (10 ECTS)

3. semester

 • Seksualitetens grænser, risici og juridiske rammer: Modulet giver indblik i lovgivning i relation til seksualitet samt i seksualkriminalitet. Også bl.a. behandlingsstrategier i forhold til krænkede og krænkere vil blive gennemgået. (5 ECTS)
 • Sexologisk kommunikation, rådgivning og samtalebehandling: Du arbejder med kommunikative processer og færdigheder samt forskellige former for sexologisk samtalebehandling. (10 ECTS)

4.semester

 • Masterprojekt: Du udarbejder en videnskabelig analyse af en sexologisk problemstilling. (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i medicin eller psykologi
 • Professionsbacheloruddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
 • Mellemlang videregående uddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut - med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring med patient-, klient- eller borgerkontakt efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 120.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse