Master i sexologi
Masteruddannelse

Master i sexologi

Uddannelsen giver kvalifikationer til at arbejde med sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling.

Fakta

Navn:
Master i sexologi
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer inden for professionel kommunikation om sexologiske emner samt indblik i strategier for folkeoplysning, sundhedsfremme og forebyggelse på det sexologiske område.

Uddannelsen henvender sig primært til sundhedsprofessionelle, der ønsker at inddrage seksuelle aspekter i den sundhedsfaglige dialog med patienter og klienter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver indblik i menneskets seksualitet og seksuelle udvikling i et bio-psyko-socialt perspektiv. Du får kompetencer til at kommunikere professionelt om sexologiske emner, optage en sexologisk anamnese (sygehistorie), identificere sexologiske problemstillinger og henvise til eller selv gennemføre en sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling.

Du lærer også om strategier for folkeoplysning, sundhedsfremme og forebyggelse på det sexologiske område.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Syv moduler
 • Et masterprojekt

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange, herunder forelæsninger, dialogundervisning, projektarbejde, workshops, opgaveløsning (individuelt og i grupper), feedback og faglig refleksion. Hvert modul vil i udgangspunktet optage tre hverdage i tidsrummet kl. 9-17. Undervisningen foregår både i Aalborg og København.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i sexologi.

Den engelske betegnelse er Master of Sexology.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler fordelt på 4 semestre.

1. semester

 • Almen sexologi (5 ECTS)
 • Seksualiteter, kultur og samfund (5 ECTS)
 • Videnskabsteori og forskningsmetodologi (5 ECTS)

2. semester

 • Seksuelle dysfunktioner og behandlingsmuligheder (5 ECTS)
 • Projektarbejde: Flerfaglig analyse af sexologisk problemstilling (10 ECTS)

3. semester

 • Seksualitetens grænser, risici og juridiske rammer (5 ECTS)
 • Sexologisk kommunikation, rådgivning og samtalebehandling (10 ECTS)

4.semester

 • Modul 8: Masterprojekt (15 ECTS)

Læs mere om de enkelte moduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i medicin eller psykologi
 • Professionsbacheloruddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
 • Mellemlang videregående uddannelse som jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut - med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring med patient-, klient- eller borgerkontakt efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Uddannelsen koster 120.000 kr. Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, forplejning, transport og evt. overnatning.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse