Master of Companion Animal Clinical Science
Masteruddannelse

Master i klinisk familiedyrsvidenskab

Uddannelsen udbygger dine færdigheder i at diagnosticere og behandle syge familiedyr, medicinsk som kirurgisk.

Fakta

Navn:
Master i klinisk familiedyrsvidenskab
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
4 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Kandidatuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der opkræves deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med fagområder som klinisk patologi, billeddiagnostik, intern medicin og kirurgi, og du får lejlighed til at gå i dybden med emner, du selv vælger.

Masteruddannelsen henvender sig til dyrlæger, der har erfaring med behandling af små dyr. Uddannelsens første fire moduler giver dig status som fagdyrlæge.

Undervisningen foregår på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig et bredt fagligt fundament af metodiske og parakliniske færdigheder, der danner grundlag for, at du dernæst specialiserer dig i fagdiscipliner inden for familiedyrs sygdomme.

Fokus ligger på de små dyr, du møder i din praksis som dyrlæge. Modulerne integrerer praktiske øvelser, hvor du beskæftiger dig med patientcases og lærer at dokumentere dit kliniske arbejde.

Du udbygger din veterinærfaglige viden og arbejder med evnen til at træffe kliniske beslutninger, der kan danne basis for behandlingsforløb, men du lærer også at kommunikere dine løsninger til såvel specialister og professionelle som lægpersoner.

Master i klinisk familiedyrsvidenskab består af otte moduler: Syv faglige moduler og et afsluttende masterprojekt. De første fire moduler udgør branchens fagdyrlægeuddannelse. På resten af masteruddannelsen specialiserer du sig yderligere ved at vælge en eller flere fagdiscipliner inden for smådyrsområdet.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af e-læring og dagundervisning på Universitetshospitalet for Familiedyr, hvor modulerne typisk afvikles over fire til seks dage.

Undervisningen foregår på engelsk.

Uddannelsesen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Masteruddannelsen i klinisk familiedyrsvidenskab integrerer Den Danske Dyrlægeforenings fagdyrlægeuddannelse, som fremover udgøres af masteruddannelsens første fire moduler. Du vil altså fortsat opnå status som fagdyrlæge ved at følge de fire moduler på samlet 30 ECTS.

Fagoversigt

Uddannelsens moduler er:

  • Modul 1. Veterinær metodologi og parakliniske redskaber (7,5 ECTS)
  • Modul 2. Den internmedicinske patient - systematisk diagnostik (7,5 ECTS)
  • Modul 3. Den kirurgiske patient - god kirurgisk praksis (7,5 ECTS)
  • Modul 4. Klinisk specialpraksis (7,5 ECTS)
  • Modul 5. Selvvalgt fagdisciplin - kursus I (6 ECTS)
  • Modul 6. Selvvalgt fagdisciplin - kursus II (6 ECTS)
  • Modul 7. Selvvalgt fagdisciplin - kursus III (6 ECTS)
  • Modul 8. Masterprojekt (12 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 4 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • En kandidatuddannelse i veterinærmedicin

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring inden for smådyrsområdet efter den adgangsgivende uddannelse. Da uddannelsen udbydes på engelsk, er det også et krav, at du har engelsk på B-niveau.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en master i klinisk familiedyrsvidenskab kan du fx fungere i en henvisningspraksis for dyrlægekolleger. Du kan sigte efter ansættelse i en privat praksis inden for familiedyrsområdet, eller du kan søge ansættelse som fagkonsulent i en veterinær virksomhed, der fremstiller og markedsfører produkter til pleje og behandling af smådyr.

Få mere at vide

Få mere at vide om uddannelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse