Master of Companion Animal Clinical Science
Masteruddannelse

Master of Companion Animal Clinical Science

Uddannelsen udbygger dine færdigheder i at diagnosticere og behandle syge familiedyr, medicinsk som kirurgisk.

Fakta

Navn:
Master of Companion Animal Clinical Science
Andre betegnelser:
Master i klinisk familiedyrsvidenskab
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
4 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Kandidatuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der opkræves deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med fagområder som klinisk patologi, billeddiagnostik, intern medicin og kirurgi, og du får lejlighed til at gå i dybden med emner, du selv vælger.

Masteruddannelsen henvender sig til dyrlæger, der har erfaring med behandling af små dyr. Uddannelsens første fire moduler giver dig status som fagdyrlæge.

Undervisningen foregår på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig et bredt fagligt fundament af metodiske og parakliniske færdigheder, der danner grundlag for, at du dernæst specialiserer dig i fagdiscipliner inden for familiedyrs sygdomme.

Fokus ligger på de små dyr, du møder i din praksis som dyrlæge. Modulerne integrerer praktiske øvelser, hvor du beskæftiger dig med patientcases og lærer at dokumentere dit kliniske arbejde.

Du udbygger din veterinærfaglige viden og arbejder med evnen til at træffe kliniske beslutninger, der kan danne basis for behandlingsforløb, men du lærer også at kommunikere dine løsninger til såvel specialister og professionelle som lægpersoner.

Opbygning

Master i klinisk familiedyrsvidenskab består af otte moduler:

 • Syv faglige moduler - herunder de fire moduler der udgør branchens fagdyrlægeuddannelse
 • Et afsluttende masterprojekt

På masteruddannelsen specialiserer du dig ved at vælge en eller flere fagdiscipliner inden for smådyrsområdet.

Du kan fx specialisere dig inden for:

 • Internal Medicine
 • Surgery
 • Cardiology
 • Neurology
 • Oncology
 • Dermatology
 • Ophthalmology
 • Odontology

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af e-læring og dagundervisning på Universitetshospitalet for Familiedyr. Modulerne afvikles typisk over fire til seks dage.

Undervisningen foregår på engelsk.

Uddannelsessted

Uddannelsesen udbydes af Københavns Universitet.

Se uddannelsens hjemmeside:

Titel

En fuld masteruddannelse i Companion Animal Clinical Science giver titlen Master of Companion Animal Clinical Science med angivelse af speciale.

Den danske betegnelse er master i klinisk familiedyrsvidenskab.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Den Danske Dyrlægeforenings fagdyrlægeuddannelse

Masteruddannelsen i klinisk familiedyrsvidenskab integrerer Den Danske Dyrlægeforenings fagdyrlægeuddannelse, som udgøres af masteruddannelsens første fire moduler. Du vil altså opnå status som fagdyrlæge ved at følge de fire moduler på samlet 30 ECTS.

Fagoversigt

Uddannelsens moduler er:

 • Modul 1. Veterinary Methodology and Paraclinical Skills (7,5 ECTS)
 • Modul 2. Companion Animal Internal Medicine and Speciality Cases - Systematic Diagnostic Decision Making (7,5 ECTS)
 • Modul 3. Companion Animal Surgery - Good Surgical Practice (7,5 ECTS)
 • Modul 4. Dedicated Companion Animal Clinical Practice (7,5 ECTS)
 • Modul 5. Specialiseringsforløb - kursus I (6 ECTS)
 • Modul 6. Specialiseringsforløb - kursus II (6 ECTS)
 • Modul 7. Specialiseringsforløb - kursus III (6 ECTS)
 • Modul 8. Masterprojekt (12 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 4 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

Uddannelsesbaggrund

 • En kandidatuddannelse i veterinærmedicin

Erhvervserfaring

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring inden for smådyrsområdet efter den adgangsgivende uddannelse.

Færdigheder i engelsk

Da uddannelsen udbydes på engelsk, er det også et krav, at du har engelsk på B-niveau.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Der er deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en master i klinisk familiedyrsvidenskab kan du fx fungere i en henvisningspraksis for dyrlægekolleger.

Du kan sigte efter ansættelse i en privat praksis inden for familiedyrsområdet, eller du kan søge ansættelse som fagkonsulent i en veterinær virksomhed, der fremstiller og markedsfører produkter til pleje og behandling af smådyr.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Læs om Fagdyrlæge i sygdomme hos hunde og katte på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. april 2024
19. april 2024
Companion Animal Dermatology - Diagnostic Clinical Dermatology Dagundervisning 2200 København N
*
15. april 2024
19. april 2024
Companion Animal Internal Medicine – Diagnosis and Treatment of Patients with Gastrointestinal and Respiratory Diseases Dagundervisning 2200 København N
*
15. april 2024
19. april 2024
Companion Animal Neurology - Advanced Diagnostic Clinical Neurology Dagundervisning 2200 København N
*
15. april 2024
19. april 2024
Companion Animal Odontology– Advanced Clinical Companion Animal Odontology Dagundervisning 2200 København N
*
15. april 2024
19. april 2024
Companion Animal Oncology - Medical Oncology II Dagundervisning 2200 København N
*
15. april 2024
19. april 2024
Companion Animal Ophthalmology - Advanced Companion Animal Ophthalmology Dagundervisning 2200 København N
*
15. april 2024
19. april 2024
Companion Animal Surgery - Orthopedic Surgery Dagundervisning 2200 København N
*
6. maj 2024
10. maj 2024
Companion Animal Surgery – Endoscopic surgery - Arthroscopy, Laparoscopy, Thoracoscopy Dagundervisning 2200 København N
*
2. september 2024
6. september 2024
Companion Animal Surgery – Neurosurgery and TPLO Dagundervisning 2200 København N
*
16. september 2024
20. september 2024
Companion Animal Surgery – Soft Tissue Surgery I Dagundervisning 2200 København N
*
4. november 2024
9. november 2024
Companion Animal Surgery - Good Surgical Practice Dagundervisning 2200 København N
*
11. november 2024
15. november 2024
Companion Animal Internal Medicine – Diagnosis and Treatment of Patients with Haematological, Infectious and Critical Medical Diseases Dagundervisning 2200 København N
*
11. november 2024
15. november 2024
Companion Animal Neurology - Neurosurgery and Neuro-Ophthalmology Dagundervisning 2200 København N
*
11. november 2024
15. november 2024
Companion Animal Ophthalmology – Companion Animal Ocular Surgery Dagundervisning 2200 København N
*
11. november 2024
15. november 2024
OLD: Companion Animal Surgery - Cancer Surgery Dagundervisning 2200 København N
*
13. januar 2025
17. januar 2025
Companion Animal Surgery – Orthopaedics I - Basic Orthopaedic Principles Dagundervisning 2200 København N

Mulige job

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse