Nordisk master i arkitektonisk kulturarv, NORDMAK
Masteruddannelse

Nordisk master i arkitektonisk kulturarv, NORDMAK

Uddannelsen kvalificerer dig til at bidrage med fremtidssikre løsninger på bevarings- og fornyelsesopgaver i den eksisterende bygningsmasse.

Fakta

Navn:
Nordisk master i arkitektonisk kulturarv, NORDMAK
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2,5 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling.

Du lærer om alle aspekter af den nordiske arkitektoniske kulturarv, praktisk som teoretisk. Økonomi, ledelse og planlægning er vigtige elementer i uddannelsen.

Uddannelsen henvender sig til færdiguddannede kandidater, der arbejder professionelt med arkitektonisk kulturarv, fx arkitekter, ingeniører, konstruktører mv. fra både private og offentlige virksomheder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens mål er at forsvare, forstærke og formidle den arkitektoniske kulturarv og kulturmiljøet i Norden.

Der er fokus på både den enkelte deltagers personlige udvikling og på virksomhedens udvikling af kernekompetencer i et tværnordisk perspektiv.

Tre overordnede mål med uddannelsen går igen i alle undervisningsmoduler:

 • Du skal tilegne dig faglig viden på et teoretisk niveau, som skal anvendes til at perspektivere den viden og de erfaringer, du har fra dit daglige arbejde, og gøre dig i stand til at varetage nye arbejdsområder og arbejde mere strategisk med de gamle.
 • Du skal tilegne dig faglig praktisk viden om den nordiske arkitektoniske kulturarv igennem nordiske cases.
 • Du skal rustes personligt og ledelsesmæssigt til at styrke virksomheden/organisationen, samarbejdspartnere osv. i at omsætte ny viden og nye ideer til handling i et nordisk netværk.

Opbygning

Uddannelsen består af 5 semestre:

 • Fælles forståelse (12 ECTS)
 • Undersøgelse og dokumentation (12 ECTS)
 • Værdidiskurs (12 ECTS)
 • Nye perspektiver på kulturarven (12 ECTS)
 • Masterprojekt (12 ECTS)

Der er tilrettelagt en uges obligatorisk undervisning pr. semester. Undervisningen foregår på skift i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Undervisningen

Undervisningen foregår som tværnordisk gruppearbejde og individuelle litteraturstudier og opgaveløsning.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Arkitektskolen i Aarhus i samarbejde med skoler i Norge, Sverige og Finland. Der optages 4-12 deltagere pr. land.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen strækker sig over 5 semestre og indeholder:

1. semester: Fælles forståelse

 • Teori, filosofi og historie
 • Forvaltning og politik
 • Marked og proces

2. semester: Undersøgelse og dokumentation

 • Undersøgelse, dokumentation og helhedstækning
 • Kulturmiljø og stedsanalyse
 • Verdensarv

3. semester: Værdidiskurs

 • Objekt, tolkning og analyse
 • Værdisætning
 • Fra værdi til projekt

4. semester: Nye perspektiver på kulturarven

 • Arkitektonisk kvalitet
 • Velfærdsstrategier, metoder og forvaltning
 • Kulturarvens betydning

5. semester

 • Masterafhandling

Varighed

Masteruddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2½ år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Adgang til uddannelsen forudsætter en relevant uddannelse på niveau med:

 • en bacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, en kandidatuddannelse eller en diplomuddannelse.  
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse

Se uddannelsesstedets hjemmeside for oplysninger om næste uddannelsesstart.

Økonomi

Der betales en studieafgift på 28.000 kr. pr. semester, svarende til 140.000 kr. for hele uddannelsen. Udgifter til rejser, ophold, litteratur og delvis til forplejning er ikke inkluderet i prisen. 

Der kan ikke søges SVU til undervisningen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse