Master i strategisk byplanlægning
Masteruddannelse

Master i strategisk byplanlægning

Master i byplanlægning kvalificerer dig til at arbejde med strategisk planlægning og udvikling af en bys forandringsprocesser.

Fakta

Navn:
Master i strategisk byplanlægning
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 140.000 kr.

Undervisningen har fokus på at opbygge operationel kapacitet og viden om strategisk byplanlægning, der kan imødekomme løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer, fx globalisering, klimatilpasning og bæredygtighed.

Uddannelsen henvender sig til ansatte med en akademisk uddannelse og flere års erfaring med byplanlægning, fx fra en kommune, et konsulentfirma eller en arkitektvirksomhed. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på at give dig indsigt i postindustrielle urbane dagsordener. Du lærer at udpege relevante planprocesser og opøver færdigheder i design af urbane strategier. Uddannelsen kvalificerer dig til at virke som rådgiver for offentlige og private klienter.

Globalisering, afindustrialisering og nye kulturelle og sociale former er nogle af de temaer, der sætter den overordnede dagsorden.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • Fire moduler med hvert sit tema
  • En afsluttende masterafhandling

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af seminarer, workshops, konferencer og udlandsophold.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering i København.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i strategisk byplanlægning.
Den engelske betegnelse er Master of Strategic Urbam Planning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler med hvert sit tema:

Modul A

Byteori, planlægningsteori og planlægningsformer, der omfatter forklaringer på byernes struktureringer og forandringsprocesser samt viden om planformer, anvendt i nyere tid.

Modul B 

Case-study. Strategisk planlægning i en europæisk storby. Modulet omfatter praktisk strategisk planlægning og øvelse i at analysere og beskrive et planlægningsforløb.

Modul C

Byens dynamik. Danske byer i en global kontekst. Modulet indebærer, at du skal gennemføre en selvstændig analyse af en dansk by og byregion.

Modul D

Du udarbejder en strategisk plan for en dansk by/kommune. Modulet indebærer, at du selv skal praktisere strategisk planlægning på modelniveau.

Hvert modul vægter 15 ECTS-point.

Læs mere om de enkelte moduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant uddannelse, der som minimum er på niveau med:

  • En bacheloruddannelse
  • En mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring inden for byplanlægning efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Læs mere om ansøgning og optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 140.000 kr. Et enkelt modul koster 35.000 kr. Hertil kommer udgifter til bøger og studierejser.

Der kan ikke søges SVU til undervisningen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan bruges som ajourføring eller nyorientering af en tidligere gennemført planlæggeruddannelse eller som forberedelse til et ph.d.-studium.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse