højere handelseksamen - hhx
Gymnasial uddannelse

Informatik B - hhx, htx

Med informatik på B-niveau kommer du bl.a. til at arbejde med programmering, interaktionsdesign og it-sikkerhed.

Fakta

Navn:
Informatik B - hhx, htx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

I information B lærer du om data, struktur, proces, model og interaktion i forbindelse med it-systemer, og du går både teoretisk og praktisk til værks. Du kommer fx til at designe, realisere og teste et it-system, og du lærer at redegøre for strukturer i programmeringssprog og modellere programmer.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Formålet med undervisningen i informatik er, at du lærer at forholde dig til den enkeltes, uddannelsens og samfundets brug af it gennem teoretisk indsigt i og praktisk arbejde med at skabe forskellige former for it-systemer.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling
  • It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
  • It-sikkerhed, netværk og arkitektur
  • Repræsentation og manipulation af data
  • Programmering
  • Interaktionsdesign
  • Innovation

Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i projekter, som foregår både i grupper og individuelt. Der vil indgå en del samarbejde med eksterne parter. Du kommer løbende til at dokumentere dit arbejde i en logbog. Dokumentationen i logbogen kan have form af fx it-systemer, noter, synopser, journaler, programbeskrivelser og rapporter. Til sidst i forløbet udarbejder du et projekt, som inddrages til eksamen.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i dit eksamensprojekt.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du har ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for informatik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden på informatik på B-niveau på hhx er 125 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for informatik B hhx, htx på uvm.dk.