Forberedende voksenundervisning (FVU)
Kursus

FVU-start (forberedende voksenundervisning)

Gennem undervisningen forbedrer du dine mundtlige færdigheder i dansk, især dit kendskab til ord.

Fakta

Navn:
FVU-start
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
30-60 timer
Adgangskrav:
25 år - dog visse undtagelser
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der vil styrke deres færdigheder i dansk.

Efter FVU-start kan du deltage i andre FVU-fag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder bl.a. med at:

  • kommunikere om relevante emner på et basalt niveau
  • anvende forskellige kommunikationsstrategier
  • forstå mindre hyppigt forekommende ord
  • forstå og anvende hyppigt forekommende ord

Undervisningen kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening. Der er både dagundervisning og aftenundervisning.

Du kan tage FVU på voksenuddannelsescentre (VUC).

Du kan også tage FVU på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Eksamen

Der er ingen prøve efter FVU-start. Når du har gennemført kurset, kan du få en bedømmelse af dine færdigheder. Bedømmelsen er et tilbud.

Varighed

FVU-start varer 30-60 timer a 60 min.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

Kontakt et VUC eller en af de andre skoler, der tilbyder FVU. Her får du tilbudt en samtale med en vejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Hvis du er under 25 år

Er du under 25 år, kan vejlederen på VUC eller din vejleder i kommunen i stedet henvise dig til Den forberedende grunduddannelse - FGU. På FGU får du undervisning sammen med andre unge.

Er du i en af følgende situationer, kan du dog godt deltage i forberedende voksenundervisning, selv om du ikke er fyldt 25 år:

  • Du har et fast job på minimum 20 timer om uger
  • Du har gennemført – eller er i gang med - en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, men kan have gavn af forberedende undervisning i dansk og matematik
  • Du har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker forberedende undervisning i dansk og matematik
  • Du deltager i undervisning under Kriminalforsorgen

Vejlederen på VUC kan hjælpe dig med at afklare, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

Økonomi

Undervisning og prøver er gratis.

SVU

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

For at få SVU til FVU skal du være fyldt 20 år. Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Du skal mindst have arbejdet 26 uger på din nuværende arbejdsplads. Er du ansat, skal du have indgået en orlovsaftale med din arbejdsplads.

Du kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal du have mindst 3 timers undervisning om ugen.

SU

Er du 18-19 år, kan du søge SU til FVU sammen med almen voksenuddannelse. Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende barn under syv år, så skal du have mindst 17 skemalagte timer om ugen.

Ledige på dagpenge

Ledige kan få dagpenge under jobrettet uddannelse i op til 6 uger omregnet til heltid. Læs mere om reglerne for forsikret ledig.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. maj 2019
17. december 2019
FVU-start Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
7. august 2019
11. december 2019
FVU-start Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2019
13. december 2019
FVU-start Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
19. august 2019
11. maj 2020
FVU-start Dagundervisning 7400 Herning
*
21. august 2019
17. juni 2020
FVU-start Dagundervisning 7400 Herning
*
27. august 2019
18. december 2019
FVU-start Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
27. august 2019
17. december 2019
FVU-start Dagundervisning 6270 Tønder
*
27. august 2019
18. december 2019
FVU-start Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
27. august 2019
20. december 2019
FVU-start Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
27. august 2019
16. december 2019
FVU-start Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
27. august 2019
16. december 2019
FVU-start Aftenundervisning 6200 Aabenraa
*
5. september 2019
19. december 2019
FVU-start Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
25. oktober 2019
16. december 2019
FVU-start Aftenundervisning 5600 Faaborg
*
25. oktober 2019
11. maj 2020
FVU-start Aftenundervisning 5700 Svendborg
*
25. oktober 2019
25. juni 2020
FVU-start Dagundervisning 5700 Svendborg
*
25. oktober 2019
4. juni 2020
FVU-start Aftenundervisning 5800 Nyborg
*
25. oktober 2019
19. juni 2020
FVU-start Dagundervisning 5500 Middelfart
*
25. oktober 2019
19. juni 2020
FVU-start Dagundervisning 5500 Middelfart
*
25. oktober 2019
19. juni 2020
FVU-start Dagundervisning 5500 Middelfart
*
25. oktober 2019
19. juni 2020
FVU-start Dagundervisning 5500 Middelfart
*
25. oktober 2019
19. december 2019
FVU-start Aftenundervisning 5000 Odense C
*
25. oktober 2019
18. december 2019
FVU-start Dagundervisning 5000 Odense C
*
2. december 2019
26. februar 2020
FVU-start Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. december 2019
24. marts 2020
FVU-start Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
FVU-start Aftenundervisning 5600 Faaborg
*
6. januar 2020
19. juni 2020
FVU-start Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
7. januar 2020
9. juni 2020
FVU-start Aftenundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
17. juni 2020
FVU-start Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
5. februar 2020
27. maj 2020
FVU-start Dagundervisning 5000 Odense C
*
2. marts 2020
27. maj 2020
FVU-start Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. april 2020
25. juni 2020
FVU-start Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. april 2020
26. juni 2020
FVU-start Dagundervisning 5000 Odense C