Enkeltfag på det merkantile område (eud)
Erhvervsuddannelse (EUD)

EUD - merkantile område, enkeltfag

Der kan være mulighed for at følge fag fra de merkantile erhvervsuddannelser som enkeltfag. Fagene kan følges som enkeltfag eller under tompladsordningen.

Fakta

Navn:
EUD - merkantile område
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
Varierer fra 1 uge op til 1/2 år på deltid
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling på 610-910 kr. pr. fag. I visse tilfælde mulighed for VEU

Det kan være fag fra handelsuddannelsen eller kontoruddannelsen, fx psykologi, kommunikation og service, præsentationsteknik, moms og afgifter m.fl.

De er rettet mod dig, der har brug for ekstra kompetencer eller for at få papir på dine kompetencer inden for det merkantile erhvervsfaglige område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Erhvervsskolerne har mulighed for at udbyde fag fra de merkantile erhvervsuddannelser som enkeltfag. Det kan være fag fra fx handelsuddannelsen eller kontoruddannelsen.

Det er dog ikke sikkert, der er en aktuel mulighed for at tage det fag, du ønsker, som enkeltfag.

Du har også mulighed for at følge fag på den ordinære uddannelse, hvis skolerne har tomme pladser. I det tilfælde går du sammen med de studerende på den ordinære fuldtidsuddannelse, men altså kun i det eller de enkelte fag, du har valgt. Faget vil ofte indgå i en sammenhæng med uddannelsens andre fag, og der vil ikke blive taget specielle hensyn til de enkeltfagsstuderende.

Undervisningen kan finde sted på erhvervsskoler, erhvervsuddannelsescentre (EUC) og handelsskoler i hele landet.

Kontakt skolen for information om muligheden for at følge enkeltfag eller fag under tompladsordningen.

Eller se eventuelle aktuelle hold på beskrivelserne under Fag.

Eksamen

Alle enkeltfag afsluttes med handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagsprøve.

Værd at vide

EUD-enkeltfag kan udbydes under lov om åben uddannelse

Erhvervsuddannelserne består af grundfag, områdefag, specialefag og valgfag. Læs om disse som enkeltfag i EUD - grundfag og valgfag, enkeltfag, EUD - tekniske område, enkeltfag og EUD - sundhed, omsorg og pædagogik, enkeltfag.

Fagoversigt

Som eksempel på enkeltfag kan nævnes fag fra:

  • Handelsuddannelsen
  • Kontoruddannelsen, herunder lægesekretær

Der kan fx udbydes områdefag fra de merkantile uddannelser. Hver enkelt skole kan endvidere tilrettelægge valgfag efter behov og efterspørgsel.

Varighed

Undervisningen varierer fra fag til fag og skole til skole. Kurset kan vare fra en uge på fuld tid og op til flere måneder på deltid

Optagelse og adgang

For at blive optaget på et enkeltfag skal du have afsluttet folkeskolen. Desuden kan der være krav om specifikke kvalifikationer på nogle fag.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Det kan koste 610-910 kr. pr. fag. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.