Kursus

Merkantile valgfag (EUD - enkeltfag)

I disse valgfag vil du kunne deltage i fag som fx dekoration, reklame, kommunikation, privatøkonomi eller latin.

Fakta

Navn:
Merkantile valgfag, andet
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
Varierer fra 2 uger op til 1/2 år på deltid
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling på 600-900 kr. pr. fag. I visse tilfælde mulighed for VEU

Nogle valgfag kan omhandle edb-emner, som fx billedbehandling, Desktop Publishing, elektronisk tekstbehandling, informatik, regneark og økonomistyring på edb.

Valgfagene oprettes og tilrettelægges efter behov og efterspørgsel af de handelsskoler, der udbyder dem.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Hver enkelt skole kan tilrettelægge valgfag efter behov og efterspørgsel. Emner kan fx være:

 • Dekoration
 • Reklame
 • Kommunikation
 • Privatøkonomi
 • Personlig udvikling
 • Latin
 • Billedbehandling
 • Desktop Publishing
 • Elektronisk tekstbehandling
 • Regneark
 • Økonomistyring på edb

Undervisningen kan finde sted på erhvervsskoler, erhvervsuddannelsescentre (EUC) og handelsskoler i hele landet.

Kontakt skolen for information om aktuelle muligheder.

Eller se eventuelle aktuelle hold på listen Aktuelle hold.

Eksamen

Fagene kan afsluttes med en prøve.

Værd at vide

EUD-enkeltfag kan udbydes under lov om åben uddannelse. De udbydes ofte som del af en Grunduddannelse for voksne (GVU).

Erhvervsuddannelserne består af grundfag, områdefag, specialefag og valgfag. Læs om disse som enkeltfag i EUD - grundfag og valgfag, enkeltfag,EUD - tekniske område-, valg- og specialefag og EUD - sundhed, omsorg og pædagogik, enkeltfag.

Varighed

Fagene strækker sig over 2 uger på fuldtid, men kan også tilrettelægges over en længere periode.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Valgfag starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Det kan koste 600-900 kr. pr. fag. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.