E-konceptudvikling
Diplomuddannelse

Digital konceptudvikling

Diplomuddannelsen uddyber din viden om e-handel og giver dig forudsætninger for at deltage i både udvikling og drift af digitale reklame- og markedsføringsløsninger.

Fakta

Navn:
Digital konceptudvikling
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 75 - 100.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får bl.a. indsigt i forretningsudvikling, kommunikationsmodeller, strategi og planlægning i relation til handel på internettet.

Uddannelsen henvender sig til dig, der vil arbejde med e-handel og digital kommunikation, enten som medarbejder eller som iværksætter i din egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomuddannelsen i digital konceptudvikling får du viden om handel og markedsføring i relation til e-handel. Du lærer om den administrative drift og om videreudvikling af forskellige måder at tænke e-handel på.

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at kunne tænke i nye digitale reklame- og marketingsløsninger samt viden om kommunikation på internettet generelt. Du får herunder bl.a. indsigt i interkulturel reklame- og designhistorie.

Endelig er der undervisning i projektarbejdsmodellen, både som deltager og som projektleder.

Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, seks valgfag og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsen bliver udbudt af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Hybrid Agency Program, HAP

Københavns Erhvervsakademi tilbyder forløbet Hybrid Agency Program, der er målrettet bureauansatte specialister og generalister, også in-house. Det kan være art directors, strategiske planners, kreative konceptudviklere, digitale specialister, frontend- og backend-udviklere, PR-konsulenter, tekstforfattere, projektledere mv.

Hybrid Agency Program er et samlet forløb på i alt 25 ECTS, der består af 5 valgmoduler fra Digital konceptudvikling:

 • Bureauvirksomhed
 • Forretningsforståelse og digital strategi
 • Teknologisk konceptudvikling
 • Medieplatforme i kunderejsen
 • Kreativitet i digitale koncepter

Læs mere om Hybrid Agency Program på KEAs hjemmeside.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De tre obligatoriske fag, som hver har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Cross Media Concepts. På modulet lærer du bl.a. at indgå i komplekse udviklingsopgaver med tværfagligt samarbejde og undervejs håndtere såvel synergi som risiko ved forskellige interessenters input til konceptudviklingen
 • Digital projektledelse. På modulet lærer du bl.a. at styre økonomi, lede salg, indkøbe konsulentydelser og især skabe fremdrift i projektgruppens arbejde med at udvikle og implementere digitale projekter; blandt emnerne er fx konflikthåndtering og ledelse af internationale projekter med komplekse interkulturelle forhold
 • Videnskabsteori og metode. Modulet giver bl.a. forudsætninger for at reflektere over anvendelse af metode til brugerundersøgelser, test og analyse af digitale kommunikationsløsningers design, funktionalitet og brugervenlighed

Valgfrie moduler

Du skal endvidere følge seks valgfrie moduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS. Der kan udbydes følgende valgfri moduler:

 • Bureauvirksomhed. På modulet lærer du bl.a. at bidrage aktivt til bureauets værdiskabelse; du får viden om emner som budgettering og salg af services, ledelse og bureausamarbejde med annoncører, kunder og leverandører
 • Content marketing. Modulet giver bl.a. færdigheder til at vurdere medier og platforme i det redaktionelle marketingarbejde med henblik på at vinde nye og fastholde eksisterende kunder; udvikling og forankring af indholdsstrategier i organisationen beskæftiger du dig også med
 • CRM og loyalitetsprogrammer. På modulet beskæftiger du dig med Costumer Relationship Management i forhold til at skabe salg og fastholde kunder; bl.a. lærer du at analysere kundesegmenter, kundelivstidsværdi, kanaler og teknologier mhp. at vælge og formidle en strategi
 • Customer insight. Modulet giver indblik i brugernes adfærd og metoder som umodererede brugertest og eyetracking; modulet omfatter grundig indføring i Google Analytics med mulighed for efterfølgende certificering
 • Digitalt design. På modulet beskæftiger du dig med begreber som Responsive Design, Adaptive Design, Mobile First Development mv., og du lærer, hvordan man opstiller designprincipper og guidelines mhp. at udvikle bedre digitale designløsninger på tværs af platforme og teknologier
 • Digital marketing. Modulet giver dig værktøjer til at forstå dine brugere og målrette din digitale markedsføring mod målgruppen; du beskæftiger dig både med paid, owned og earned media og med user research som Google Analytics og eye-tracking
 • E-handel - optimering af salg og indtjening. På modulet får du både teoretiske og praktiske værktøjer til at håndtere din egen handelsvirksomhed; fx lærer du at lave handlingsplaner og få styr på de faktorer, der styrer salg og omkostninger
 • E-handel - strategi og forretningsudvikling. På modulet lærer du at vurdere markedstrends, strategiske muligheder i forhold til din egen virksomhed og dine egne forudsætninger; du vil lære at mestre business case, forretningsplan og projektplaner
 • E-shop startup. På modulet lærer du - evt. i tilknytning til en fysisk butik - at udvikle og implementere koncept, business case og forretningsplan for e-shop
 • Forretningsforståelse og digital strategi. Modulet giver forudsætninger for at udvikle digitale strategier, kampagner og forretningsløsninger for bureauets kunder
 • Kreativitet i digitale koncepter. På modulet lærer du at indgå i projekter og løsninger på tværs af siloer og afdelinger; fx kombinerer du indsigt fra antropologiske undersøgelser med kreative metoder
 • Medieplatforme i kunderejsen. Modulet har fokus på kundens fortrinsvis digitale købsrejse; du lærer at udvikle strategi for medieplatforme og dataopfølgning
 • Teknologisk konceptudvikling. Modulet giver viden om emner som internet of things, ubiquitous computing og cross platform mhp. at identificere trends og integrere nye tendenser og teknologier i bureauets ydelser til kunderne

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til et års fuldtidsstudier og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx multimediedesigner, e-designer, datamatiker eller markedsføringsøkonom
 • En relevant akademiuddannelse
 • En relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i fx HA, økonomi og it eller en uddannelse til folkeskolelærer eller journalist

Du skal samtidig have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 75 - 100.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
18. august 2020
5. oktober 2020
Forretningsforståelse og digital strategi Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. august 2020
6. oktober 2020
Teknologisk konceptudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2020
30. september 2020
Cross Media Concepts Dagundervisning 2900 Hellerup
*
31. august 2020
31. december 2020
Afgangsprojekt digital konceptudvikling diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. september 2020
6. oktober 2020
Digital marketing Dagundervisning 2900 Hellerup
*
3. september 2020
8. oktober 2020
CRM og loyalitetsprogrammer Dagundervisning 2900 Hellerup
*
3. september 2020
8. oktober 2020
Participatory design research, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
4. september 2020
6. oktober 2020
Content marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. september 2020
4. november 2020
Cross Media Concepts Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. september 2020
21. oktober 2020
E-commerce - Strategi og forretningsudvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
17. september 2020
26. oktober 2020
Digital projektledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. september 2020
3. november 2020
Videnskabsteori og metode, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. september 2020
16. december 2020
Afgangsprojekt - Diplom i digital konceptudvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
2. oktober 2020
10. december 2020
Digital marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. oktober 2020
17. november 2020
Cross media concepts, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. oktober 2020
16. december 2020
Digitalt Design Diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. oktober 2020
10. december 2020
E-Commerce Optimering af salg og indtjening Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. oktober 2020
24. november 2020
Digital projektledelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
22. oktober 2020
26. november 2020
Content marketing Dagundervisning 2900 Hellerup
*
29. oktober 2020
6. februar 2021
Content Marketing Manager Dagundervisning 6000 Kolding
*
2. november 2020
4. december 2020
Digitalt design, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. november 2020
10. december 2020
Kreativitet på tværs af fagområder - HAP Modul 1 Fleksibel undervisning 2900 Hellerup
*
1. december 2020
20. januar 2021
Digitalt iværksætteri, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. januar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt diplom i digital konceptudvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. februar 2021
16. marts 2021
Digital Projektledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. februar 2021
15. marts 2021
Cross media concepts, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. februar 2021
23. marts 2021
Cross Media Concepts Dagundervisning 2900 Hellerup
*
18. februar 2021
25. marts 2021
Digitalt design Dagundervisning 2900 Hellerup
*
23. februar 2021
30. marts 2021
Digitalt design, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. februar 2021
31. marts 2021
E-commerce: Strategi og forretningsudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. marts 2021
26. maj 2021
Afgangsprojekt - Diplom i digital konceptudvikling Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
9. marts 2021
14. april 2021
Teknologisk konceptudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. marts 2021
13. april 2021
AR Storytelling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. marts 2021
29. april 2021
Forretningsforståelse og digital strategi, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. april 2021
18. maj 2021
Digital projektledelse (Diplom i Digital konceptu) Dagundervisning 2900 Hellerup
*
14. april 2021
19. maj 2021
Customer Insight Dagundervisning 2900 Hellerup
*
15. april 2021
20. maj 2021
Customer insight, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. maj 2021
21. juni 2021
Kreativitet i digitale koncepter, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. maj 2021
21. juni 2021
Kreativitet i digitale koncepter, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. maj 2021
16. juni 2021
Digital projektledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. maj 2021
24. juni 2021
E-handel 1: Strategi og forretningsudvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
7. september 2021
12. oktober 2021
Videnskabsteori og metode (e-koncept,Digital konc) Dagundervisning 2900 Hellerup
*
9. september 2021
14. oktober 2021
Digital marketing Dagundervisning 2900 Hellerup
*
30. september 2021
16. december 2021
Afgangsprojekt Digital i Konceptudvikling Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
2. november 2021
7. december 2021
CRM og loyalitetsprogrammer Dagundervisning 2900 Hellerup
*
4. november 2021
9. december 2021
Content Marketing Dagundervisning 2900 Hellerup

Uddannelsens veje