E-konceptudvikling
Diplomuddannelse

Digital konceptudvikling

Diplomuddannelsen uddyber din viden om e-handel og giver dig forudsætninger for at deltage i både udvikling og drift af digitale reklame- og markedsføringsløsninger.

Fakta

Navn:
Digital konceptudvikling
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 75 - 100.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får bl.a. indsigt i forretningsudvikling, kommunikationsmodeller, strategi og planlægning i relation til handel på internettet.

Uddannelsen henvender sig til dig, der vil arbejde med e-handel og digital kommunikation, enten som medarbejder eller som iværksætter i din egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomuddannelsen i digital konceptudvikling får du viden om handel og markedsføring i relation til e-handel. Du lærer om den administrative drift og om videreudvikling af forskellige måder at tænke e-handel på.

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at kunne tænke i nye digitale reklame- og marketingsløsninger samt viden om kommunikation på internettet generelt. Du får herunder bl.a. indsigt i interkulturel reklame- og designhistorie.

Endelig er der undervisning i projektarbejdsmodellen, både som deltager og som projektleder.

Uddannelsen er tilrettelagt med tre obligatoriske fag, seks valgfag og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsen bliver udbudt af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Hybrid Agency Program, HAP

Københavns Erhvervsakademi tilbyder forløbet Hybrid Agency Program, der er målrettet bureauansatte specialister og generalister, også in-house. Det kan være art directors, strategiske planners, kreative konceptudviklere, digitale specialister, frontend- og backend-udviklere, PR-konsulenter, tekstforfattere, projektledere mv.

Hybrid Agency Program er et samlet forløb på i alt 25 ECTS, der består af 5 valgmoduler fra Digital konceptudvikling:

 • Bureauvirksomhed
 • Forretningsforståelse og digital strategi
 • Teknologisk konceptudvikling
 • Medieplatforme i kunderejsen
 • Kreativitet på tværs af fagområder

Læs mere om Hybrid Agency Program på KEAs hjemmeside.

Fagoversigt

De tre obligatoriske fag, som hver har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Cross Media Concepts, hvor du bl.a. lærer at indgå i komplekse udviklingsopgaver med tværfagligt samarbejde og undervejs håndtere såvel synergi som risiko ved forskellige interessenters input til konceptudviklingen
 • Digital projektledelse, hvor du lærer at styre økonomi, lede salg, indkøbe konsulentydelser og især skabe fremdrift i projektgruppens arbejde med at udvikle og implementere digitale projekter; blandt emnerne er fx konflikthåndtering og ledelse af internationale projekter med komplekse interkulturelle forhold
 • Videnskabsteori og metode, hvor du bl.a. får forudsætninger for at reflektere over anvendelse af metode til brugerundersøgelser, test og analyse af digitale kommunikationsløsningers design, funktionalitet og brugervenlighed

 

Du skal endvidere følge seks valgfrie moduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS. Der kan udbydes følgende valgfri moduler:

 • Bureauvirksomhed, hvor du lærer at bidrage aktivt til bureauets værdiskabelse; du får viden om emner som budgettering og salg af services, ledelse og bureausamarbejde med annoncører, kunder og leverandører
 • Content marketing, hvor du bl.a. får færdigheder til at vurdere medier og platforme i det redaktionelle marketingarbejde med henblik på at vinde nye og fastholde eksisterende kunder; udvikling og forankring af indholdsstrategier i organisationen beskæftiger du dig også med
 • CRM og loyalitetsprogrammer, hvor du beskæftiger dig med Costumer Relationship Management i forhold til at skabe salg og fastholde kunder; bl.a. lærer du at analysere kundesegmenter, kundelivstidsværdi, kanaler og teknologier mhp. at vælge og formidle en strategi
 • Customer insight, hvor du får indblik i brugernes adfærd og metoder som umodererede brugertest og eyetracking; modulet omfatter grundig indføring i Google Analytics med mulighed for efterfølgende certificering
 • Digitalt design, hvor du bl.a. beskæftiger dig med begreber som Responsive Design, Adaptive Design, Mobile First Development mv., og du lærer, hvordan man opstiller designprincipper og guidelines mhp. at udvikle bedre digitale designløsninger på tværs af platforme og teknologier
 • Digital marketing, der giver dig værktøjer til at forstå dine brugere og målrette din digitale markedsføring mod målgruppen; du beskæftiger dig både med paid, owned og earned media og med user research som Google Analytics og eye-tracking
 • E-handel - optimering af salg og indtjening, hvor du får både teoretiske og praktiske værktøjer til at håndtere din egen handelsvirksomhed; fx lærer du at lave handlingsplaner og få styr på de faktorer, der styrer salg og omkostninger
 • E-handel - strategi og forretningsudvikling, hvor du lærer at vurdere markedstrends, strategiske muligheder i forhold til din egen virksomhed og dine egne forudsætninger; du vil lære at mestre business case, forretningsplan og projektplaner
 • E-shop start up, hvor du - evt. i tilknytning til en fysisk butik - lærer at udvikle og implementere koncept, business case og forretningsplan for e-shop
 • Forretningsforståelse og digital strategi, hvor du får forudsætninger for at udvikle digitale strategier, kampagner og forretningsløsninger for bureauets kunder
 • Kreativitet på tværs af fagområder, hvor du lærer at indgå i projekter og løsninger på tværs af siloer og afdelinger; fx kombinerer du indsigt fra antropologiske undersøgelser med kreative metoder
 • Medieplatforme i kunderejsen, hvor der er fokus på kundens fortrinsvis digitale købsrejse; du lærer at udvikle strategi for medieplatforme og dataopfølgning
 • Teknologisk konceptudvikling, hvor du får viden om emner som internet of things, ubiquitous computing og cross platform mhp. at identificere trends og integrere nye tendenser og teknologier i bureauets ydelser til kunderne

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til et års fuldtidsstudier og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx multimediedesigner, e-designer, datamatiker eller markedsføringsøkonom
 • En relevant akademiuddannelse
 • En relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i fx HA, økonomi og it eller en uddannelse til folkeskolelærer eller journalist

Du skal samtidig have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 75 - 100.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt diplom digital konceptudvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. februar 2020
16. marts 2020
Customer insight, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
4. februar 2020
7. april 2020
Videnskabsteori og metode Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. februar 2020
11. marts 2020
Digitalt design Dagundervisning 2900 Hellerup
*
25. februar 2020
1. april 2020
E-handel 1: Strategi og forretningsudvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
26. februar 2020
8. april 2020
Cross Media Concepts, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. februar 2020
8. juni 2020
Afgangsprojekt - Diplom i digital konceptudvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
28. februar 2020
8. april 2020
Teknologi HAP Dagundervisning 2900 Hellerup
*
4. marts 2020
31. marts 2020
Digital marketing Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. marts 2020
17. april 2020
Content marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. marts 2020
18. maj 2020
Forretningsforståelse og digital strategi, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. april 2020
13. maj 2020
Cross media concepts, diplom (på engelsk) Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. april 2020
19. maj 2020
Cross Media Concepts Dagundervisning 2900 Hellerup
*
15. april 2020
13. maj 2020
E-shop start up Dagundervisning 6000 Kolding
*
16. april 2020
28. maj 2020
CRM og loyalitetsprogrammer, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. april 2020
4. juni 2020
Bureauvirksomhed HAP Dagundervisning 2900 Hellerup
*
11. maj 2020
25. juni 2020
Digital projektledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. maj 2020
17. juni 2020
Digital marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. maj 2020
16. juni 2020
Teknologisk konceptudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. maj 2020
16. juni 2020
Teknologisk konceptudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. maj 2020
24. juni 2020
Videnskabsteori og metode Dagundervisning 2900 Hellerup
*
17. august 2020
5. oktober 2020
Forretningsforståelse og digital strategi Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2020
6. oktober 2020
Digital marketing Dagundervisning 2900 Hellerup
*
3. september 2020
8. oktober 2020
CRM og loyalitetsprogrammer Dagundervisning 2900 Hellerup
*
8. september 2020
4. november 2020
Cross Media Concepts Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. september 2020
16. december 2020
Afgangsprojekt - Diplom i digital konceptudvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
7. oktober 2020
16. december 2020
Digitalt Design Diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. oktober 2020
24. november 2020
Digital projektledelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
22. oktober 2020
26. november 2020
Content marketing Dagundervisning 2900 Hellerup
*
29. oktober 2020
6. februar 2021
Content Marketing Manager Dagundervisning 6000 Kolding
*
18. november 2020
14. januar 2021
E-handel: Strategi og forretningsudvikling Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje