Webudvikling
Diplomuddannelse

Webudvikling

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at være med til at designe og konstruere webapplikationer. Enten i en virksomheds interne udviklingsafdeling eller som medarbejder i konsulent- eller softwarefirmaer inden for webområdet.

Fakta

Navn:
Webudvikling
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 30 - 47.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaberne til at arbejde med både backend og frontend, fra viden om programmering, planlægning, arkitektur, sikkerhed og æstetik til teori og praksis inden for brugervenlighed.

Uddannelsen henvender sig fx til multimediedesignere, datamatikere eller personer med en akademiuddannelse i informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du undervisning i databaser og webapplikationer og lærer at finde netværksbaserede kommunikationsløsninger på tværs af platforme og medier.

Du lærer at analysere og planlægge udvikling af applikationer på baggrund af konkrete ønsker og at gennemføre processen og får bl.a. indsigt i World Wide Webs standarder, XML-familien og CMS-systemer.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Interfacedesign (10 ECTS), hvor du lærer at udforme brugergrænseflader til relevante målgrupper og anvende metoder, fx prototyping, til at udvikle kommunikationsløsninger på tværs af platforme og medier
 • Webudvikling, hvor du vælger mellem backend og frontend:
  • Webudvikling, backend (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle webbaserede applikationer med hovedfokus på serversiden; herunder anvende web-api’er og dokumentere programstruktur
  • Webudvikling, frontend (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle webbaserede applikationer med hovedfokus på klientsiden; herunder anvende designprincipper og teorier om brugervenlighed og gennemføre brugertest
 • Udviklingsmiljøer (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at vælge og anvende CMS eller framework til en udviklingsopgave

Der kan udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Framework og versionsstyring (10 ECTS)
 • Grundlæggende databaser (5 ECTS)
 • It-projektledelse (10 ECTS)
 • Sikkerhed (10 ECTS)
 • Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)
 • Undersøgelse og formidling (5 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • VR and AR Development (10 ECTS)
 • Webkommunikation og netværkssociologi (10 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du skal vælge valgfrie moduler af et omfang på i alt 15 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx datamatiker eller multimediedesigner
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 30 - 47.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. januar 2020
30. juni 2020
Frameworks og versionsstyring, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2020
30. juni 2020
Grundlæggende databaser, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2020
30. juni 2020
Interfacedesign, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2020
30. juni 2020
Webudvikling, backend, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt diplom i webudvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. februar 2020
30. juni 2020
IT-projektledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. februar 2020
30. juni 2020
IT-projektledelse Dagundervisning 7100 Vejle
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Udviklingsmiljøer (engelsk), diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Virtual Reality and Augmented Reality Development Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. februar 2020
20. juni 2020
Sikkerhed Aftenundervisning 5000 Odense C
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Afgangsmodul Webudvikling - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
8. april 2020
Grundlæggende databaser - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Udviklingsmiljø - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Webudvikling - Backend - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
14. april 2020
5. juni 2020
Videregående databaser - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
31. august 2020
11. december 2020
Interfacedesign - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
31. august 2020
11. december 2020
Webudvikling Frontend - Online studie Fjernundervisning 1366 København K

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje