Diplomuddannelse

Webudvikling

Uddannelsen i webudvikling giver dig forudsætninger for at være med til at designe og konstruere webapplikationer.

Fakta

Navn:
Webudvikling
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får redskaberne til at arbejde med både backend og frontend gennem viden om programmering, planlægning, arkitektur, sikkerhed og æstetik samt teori og praksis inden for brugervenlighed.

Uddannelsen henvender sig fx til multimediedesignere, datamatikere eller personer med en akademiuddannelse i informationsteknologi.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du undervisning i databaser og webapplikationer og lærer at finde netværksbaserede kommunikationsløsninger på tværs af platforme og medier.

Du lærer at analysere og planlægge udvikling af applikationer på baggrund af konkrete ønsker og at gennemgøre processen. Du får bl.a. indsigt i World Wide Webs standarder, XML-familien og CMS-systemer.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • Valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i webudvikling giver ret til titlen Diplom i Webudvikling.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Web Development.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Interfacedesign (10 ECTS)
 • Webudvikling (10 ECTS) - du vælger mellem backend og frontend
 • Udviklingsmiljøer (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Grundlæggende databaser (5 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Undersøgelse og formidling (5 ECTS)
 • It-projektledelse (10 ECTS)
 • Sikkerhed (10 ECTS)
 • Framework og versionsstyring (10 ECTS)
 • Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)
 • VR and AR Development (10 ECTS)
 • Webkommunikation og netværkssociologi (10 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler af et omfang på i alt 15 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplomuddannelse i webudvikling kan du arbejde med design og konstruktion af webapplikationer - enten i en virksomheds interne udviklingsafdeling eller som medarbejder i konsulent- eller softwarefirmaer inden for webområdet.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje