HD 2.del, Business
Diplomuddannelse

HD 2. del, Business

På uddannelsen lærer du at analysere og løse en række erhvervsøkonomiske problemstillinger på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Fakta

Navn:
HD 2. del, Business
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervejs har du gode muligheder for at tone dit uddannelsesforløb, så det matcher de udfordringer, du møder i dit job.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i den finansielle sektor og til ansatte i specialiserede job- og ledelsesfunktioner inden for bank, realkredit, pension, forsikring og ejendomsadministration.

Ny studieretning på HD 2. del fra januar 2022.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsesretningen Business lærer du at analysere og vurdere en bred vifte af erhvervsøkonomiske problemstillinger, at løse praksisnære men komplekse opgaver og at varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område.

Du lærer desuden at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, samarbejdspartnere og brugere. 

Du kan vælge fag på tværs af fagområder og sammensætte netop den fagkombination, der er relevant for dig og dine arbejdsopgaver.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag (25-30 ECTS)
 • Valgfag (15-20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, projektarbejde og en del opgaveskrivning. Den er fortrinsvis tilrettelagt som aftenundervisning og eventuelt med weekendundervisning eller virtuelle forløb.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (Business).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration (Business)

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af obligatoriske fag, valgfag og et afgangsprojekt. 

Obligatoriske og valgfri fag 

Både obligatoriske fag og valgfag varierer fra universitet til universitet. Undersøg derfor udbuddet af fag på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Driftsoptimering (10 ECTS)
 • Virksomhedens strategiske landskab
 • Forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Business project (5 ECTS)
 • Strategisk ledelse (5 ECTS)
 • Eksternt regnskab (5 ECTS)
 • Værdikæden og bæredygtig (5 ECTS)
 • Digitalisering og forretningsudvikling (5 ECTS)

Valgfri fag - eksempler:

 • Virksomhedens strategiske landskab (5 ECTS)
 • Finansvirksomhedens strategiske rolle og position (5 ECTS)

Afgangsprojekt

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD 1. del
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Hele uddannelsen koster 66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en HD-specialisering i Business kan du varetage jobfunktioner på ledelsesniveau, blandet andet som projektleder, HR-konsulent, indkøbschef, sales manager, kundechef, investeringsrådgiver, IT-konsulent, bankrådgiver, controller, analysechef eller administrationschef.

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne. Undersøg dine muligheder i samarbejde med uddannelsesstedet.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. november 2022
2. december 2022
Virksomhedens strategiske landskab Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
9. november 2022
2. december 2022
Virksomhedens strategiske landskab Dagundervisning 2000 Frederiksberg

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje