Diplomuddannelse i designledelse
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i strategisk design og ledelse

Uddannelsen giver metoder og teknikker til at strukturere, visualisere og facilitere udviklingsforløb - fra ide til resultat.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i strategisk design og ledelse
Andre betegnelser:
Diplom i designledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du arbejder i krydsfeltet mellem design, ledelse og forretningsforståelse, hvor du lærer at anvende design til at skabe og understøtte innovative processer.

Uddannelsen henvender sig fx til designere, konsulenter og undervisere. Desuden til ledere og medarbejdere i virksomheder, der vil kvalificere ledelsen af innovations- og udviklingsforløb. Du kan også være selvstændig.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelse i strategisk design og ledelse har fokus på kreative og brugerrettede tilgange til procesledelse.

Du får bl.a. en introduktion til, hvordan teknikker som brainstorm, skitsering, prototyping, symboltegning og brugerrejser kan anvendes til opgave- og problemløsning.

Desuden får du redskaber til at strukturere og faseopdele procesforløb og dermed sikre progression i dit projekt.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med fagområderne:

 • Designteori og –metode
 • Procesfacilitering
 • Projektledelse

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 4 obligatoriske moduler (40 ECTS)
 • 1 valgfrit modul (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Modulerne er baseret på 2-dages kurser med koncentrerede arbejdsforløb og mellemliggende perioder, hvor deltagerne arbejder individuelt.

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussioner, workshops, gruppearbejde og individuel opgaveløsning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i strategisk design og ledelse giver titlen Diplom i strategisk design og ledelse.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Strategic Design and Management.

Værd at vide

Du kan tage en hel diplomuddannelse eller vælge enkelte fagmoduler.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Designbaseret procesfacilitering; Planlægning (10 ECTS)
 • Designbaseret procesfacilitering: Eksekvering (10 ECTS)
 • Designbaseret samskabelse og ledelse (10 ECTS)
 • Personligt lederskab (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Brandstrategi: Autencititet og fornyelse (5 ECTS)
 • Designmetoder, rum og didaktik (5 ECTS)
 • Bæredygtig mode- og tekstilvirksomhed (5 ECTS)

Du skal vælge ét valgfrit modul.

Afgangsprojekt

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om åben uddannelse.

Læs mere om ECTS pointsystemet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. 

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje