Master i design
Masteruddannelse

Master i design

Uddannelsen opkvalificerer designeres og designlederes metoder og handlingsrepertoire og giver teoretisk og praktisk viden inden for den nyeste forskning.

Fakta

Navn:
Master i design
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 130.000 kr.

Du lærer om alle aspekter i en designproces fra tegnebræt til forbruger. Under studiet arbejder du tværfagligt med elementer fra arkitektur, design, etnografi og sociologi samt strategi og markedsføring.

Uddannelsen henvender sig til designere, arkitekter, designundervisere og andre i designrelaterede brancher, som har behov for en faglig opgradering.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at formulere desigmæssige problemstillinger og dokumentere processer og løsninger. Du lærer at analysere og løse designopgaver i forhold til aktuelle samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle sammenhænge og at planlægge og styre designprocesser fra forberedelse til forretning.

Uddannelsen er tilrettelagt over fire semestre og afsluttes med et masterprojekt.

Undervisningen består af en række 2-dages seminarer, hvor undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussion, refleksion, workshops, opgaver, gruppearbejde og feedback.

Uddannelsen udbydes af Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering (KADK) i København.

Eksamen

Der afleveres opgaver undervejs i forløbet, og uddannelsen afsluttes med en masterafhandling.

Fagoversigt

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre:

1. Design som proces (15 ECTS)
Gennem modulet får du opkvalificeret dine kompetencer med den nyeste teoretiske viden og metoder tilpasset en nutidig designpraksis. Undervisningen tager afsæt i egen praksis og sætter fokus på designroller og designprocesser.

2. Design som tænkning og praksis (15 ECTS)
Modulet introducerer dig for aktuelle forskningsfaglige diskussioner af det metodiske og videnskabelige grundlag for design og de mange måder, design praktiseres og udøves på i dag. undervisningen være særligt fokus på designtænkning for designere. Du får særlig indsigt i metoden  Design Thinking.

3. Design som strategi og marked (15 ECTS)
Modulet giver en indføring i strategisk design og designdrevet markeds- og forretningsudvikling. Du får en introduktion til klassisk og ny forskning i emner som design- og brandmanagement, designdreven innovation, entreprenørskab og forbrugerstudier. Der er fokus på design som værdiskabende faktor. 

4. Masterprojekt (15 ECTS)
Det afsluttende modul på Master i Design uddannelsen består af masterprojektet, hvor du udvælger et emne og problemfelt, som du ønsker at arbejde med.

Varighed

Masteruddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Relevant professionsbacheloruddannelse
  • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
  • Relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Du skal have en faglig profil tæt på de designfaglige kompetencer.

Læs mere om ansøgningsproceduren på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 130.000 kr. Hvert modul koster 32.500 kr. og dækker ud over undervisningen også materiale i form af bl.a. kompendier og forplejning på internaterne.

Der kan ikke søges SVU til undervisningen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse