Master i design
Masteruddannelse

Master i design

Uddannelsen opkvalificerer designeres og designlederes metoder og handlingsrepertoire og giver teoretisk og praktisk viden inden for den nyeste forskning.

Fakta

Navn:
Master i design
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 130.000 kr.

Du lærer om alle aspekter i en designproces fra tegnebræt til forbruger. Under studiet arbejder du tværfagligt med elementer fra arkitektur, design, etnografi og sociologi samt strategi og markedsføring.

Uddannelsen henvender sig til designere, arkitekter, designundervisere og andre i designrelaterede brancher, som har behov for en faglig opgradering.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at formulere desigmæssige problemstillinger og dokumentere processer og løsninger. Du lærer at analysere og løse designopgaver i forhold til aktuelle samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle sammenhænge og at planlægge og styre designprocesser fra forberedelse til forretning.

Uddannelsen er tilrettelagt over fire semestre og afsluttes med et masterprojekt.

Undervisningen tilrettelægges som internater.

Uddannelsen udbydes af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserveringe i København.

Eksamen

Der afleveres opgaver undervejs i forløbet, og uddannelsen afsluttes med en masterafhandling.

Fagoversigt

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre:

 1. Når design finder sted
  1. semester omhandler faglig tradition, designroller og designvurdering og -udvikling set i forhold til de aktuelle udfordringer, som designere og designbaserede virksomsomheder møder. Du får metoder til at planlægge og styre designprocesser fra forberedelse til forretning og bliver i stand til at analysere og løse designopgaver i forhold til aktuelle samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle kontekster.
 2. Design og betydning
  2. semester handler om designobjektet og introducerer til relevante videnskabsteoretiske og filosofiske spørgsmål vedrørende måder at erkende verden på og til analyse af konkrete designprodukter.
 3. Design Management
  3. semester fokuserer på strategier for distribution og konsumption af design. Du præsenteres for teorier om ledelse, marketing og forbrug, designmanagement, branding og strategisk design.
 4. Masterprojekt
  På 4. semester udarbejdes afgangsprojektet.

Varighed

Masteruddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Du skal have en faglig profil tæt på de designfaglige kompetencer.

Økonomi

Uddannelsen koster 130.000 kr. for hele forløbet.

Der kan ikke søges SVU til undervisningen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse