Kursus

Udvidelse af GK for buschauffører

Ændring eller udvidelse af virksomhedsområde.

Fakta

Navn:
Udvidelse af GK for buschauffører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2280
Fagkode:
47467-

Målgruppe

Personer der ønsker at kunne fungere som godschauffør og som tidligere har erhvervet grundlæggende kvalifikationsbevis for bus samt kørekort C og efterfølgende ønsker at udvide kompetencen til kørsel med gods jf. Bek. 337 af 28. april 2008.

Mål

På baggrund af allerede erhvervet Grundlæggende Kvalifikationsbevis på personbefordringsområdet, kan deltageren føre køretøjer over 3.500 kg til godstransport jf. bek. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der afholdes teoretisk og praktisk prøve i de grundlæggende kvalifikationer efter Trafikstyrelsens regler på området.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser