Kursus

Metrosteward, grunduddannelse

Metrostewarden kan udføre driftsopgaver og har ansvar for, at passagererne føler sig trygge, når de bruger metroen. De skal svare på spørgsmål fra passagererne og udføre kundeservice. Derudover udfører de lettere rengøring på stationerne og kontrollerer billetter. De skal om nødvendigt kunne køre toget, yde førstehjælp, evakuere passagerer m.m. og har en vigtig rolle i forhold til sikkerheden i metroen.

Fakta

Navn:
Metrosteward, grunduddannelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
50,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2868
Fagkode:
47361-

-

Målgruppe

Personer, der gerne vil arbejde som Metrosteward på de københavnske metrolinjer.

Mål

Deltageren kan udføre driftsopgaver herunder fremføring af metrotog samt kundeserviceopgaver i hen-hold til funktionsbeskrivelsen som Metrosteward. Metrostewarderne har ansvar for, at passagererne føler sig trygge, når de bruger metroen. De skal svare på spørgsmål fra passagererne og udføre kundeser-vice. Derudover udfører de lettere rengøring på stationerne og kontrollerer billetter. De spiller en vigtig rolle i forhold til sikkerhed og skal om nødvendigt kunne køre toget, yde førstehjælp, evakuere passage-rer m.m.Deltageren kan medvirke til:- Sikre normale driftsforhold for metrotog - Passagersikkerhed ved unormale driftsforhold Deltageren kan anvende sit kendskab til:- Arbejdsopgaver i kontrolrum f.eks. i forbindelse med fremføring af metrotoget- Relevante jernbanesikkerhedsregler og metroens samlede infrastruktur til at kunne færdes sik-kert i metroens infrastruktur ved normale og unormale driftsforhold- Relevante arbejdsmiljøanvisninger, personlig sikkerhed og ergonomiDeltageren kan anvende:- Tekniske hjælpemidler i forhold til fremføring af metrotog f.eks. fremførsel af toget, entring og exit af toget i fejltilstand, identifikation af tekniske fejl, sammen- og frakobling af metrotog. - Tekniske systemer i forbindelse med vagtplanlægning, registrering af opgaver, videoovervågningDeltageren kan udføre:- Sikring af passagerers sikkerhed ved f.eks. evakuering, ulykker- Kommunikation til passagerer, trafikledelse, kontrolrum og myndigheder- Kundeservice overfor passagerer om takstsystem, brug af billetmaskine m.m. samt service over-for særlige målgrupper f.eks. turister og handicappede.- Konflikthåndtering i forbindelse med passagerkontakt bl.a. ved kontrol af rejsehjemmel

Varighed

50,0 dage

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med teoretisk og praktisk prøve.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.