Kursus

Letbanefører grunduddannelse

Letbanefører, grunduddannelse, letbane, førerrum, køreplaner.

Fakta

Navn:
Letbanefører grunduddannelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
25 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2868
Fagkode:
48417-

-

Målgruppe

Medarbejdere der skal udføre manuel fremføring af letbane tog.

Mål

Deltageren kan anvende sit kendskab til driftsforskrifter og trafikale regler til at udføre sikker kørsel i normal drift af letbanetog samt sikker kørsel under uregelmæssigheder. Deltageren kan fremføre letbanetog med størst mulig punktlighed i henhold til gældende køreplaner og driftsprocedure. Deltageren kan udvise hensynsfuld og ansvarsbevidst adfærd i trafikken ved samfærdsel med andre trafikanter, med speciel fokus på kørsel i tæt trafik, trafikuheld og udrykningskøretøjer samt andre trafikanters bremse og manøvremuligheder. Deltageren har det nødvendige kendskab til driftsforskrifter, trafikale regler og eget ansvar, til at kunne håndtere køreplansforsinkelser, driftsforstyrrelser, hændelser og ulykker samt beredskab. Deltageren kan, ud fra sit kendskab til materiellets opbygning og konstruktion, udføre sikkerhedsinspektioner ved vagtstart, foretage relevant klargøring, foretage korrekt betjening af udstyr i fører-rumskabinen og resten af køretøjet samt ved vagtafslutning forestå overlevering af køretøjet til vedligehold og kvalitetsrapportering.Deltageren kan anvende relevant kommunikationsudstyr samt udføre kommunikation med trafikledelsen (OCC) om relevante drifts- og sikkerhedsmeldinger.Deltageren kan anvende letbanetogets højttalersystem samt udføre effektiv og sikker information til passagerer ved brug af togets højtalersystem og anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik. Deltageren kan foretage tømning og evakuering af passagerer fra letbanetog ved stoppested og mellem stoppesteder samt instruere passagerne i sikker færdsel i spor og blandet trafik.

Varighed

25 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.