Kursus

Duelighedsprøve i sejlads for fiskere - amb.

Deltageren er i stand til at navigere et skib under hensyn til vind og strøm, de nationale og internationale søvejsregler og reglerne om vagthold i skibe.

Fakta

Navn:
Duelighedsprøve i sejlads for fiskere - amb.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2744
Fagkode:
45643-

Målgruppe

Personer, der ønsker at fungere som bedstemand eller navigatører i fiskeskibe/handelsskibe. Personer, der søger optagelse på uddannelsen, skal kunne dokumentere en sejltid på 12 måneder i fiskeskibe større end 9 meter, samt være i besiddelse af vagtholdsbevis eller erklæring om, at vedkommende er blevet instrueret i samtlige opgaver vedrørende vagttjenesten.

Mål

Deltageren kan fungere som bedstemand i fiskeskibe, og - kombineret med andre certifikater - føre fiskeskibe på op til ca. 15 meter.

Varighed

15,0 dage.

Eksamen

Eksamen afholdes i henhold til "Bekendtgørelse nr. 184 om duelighedsprøver m.v." af 26. marts 1999, samt Søfartsstyrelsens rundskrivelse om "Duelighedsprøve i sejlads og duelighedsprøve i sejlads for fiskere".

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser