Kursus

Duelighedsprøve i motorpasning - ambulerende

Deltageren er i stand til, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, at varetage driften af skibsmaskinanlæg på maksimalt 750KW.

Fakta

Navn:
Duelighedsprøve i motorpasning - ambulerende
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage inklusiv eksamen.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2744
Fagkode:
44438-

Målgruppe

Personer, der ønsker at kunne fungere som motorpasser ombord på fartøjer, hvor maskineffekten ikke overstiger 750KW, eller for at kunne opfylde kravet om duelighedsbevis i motorpasning i forbindelse med det, at kunne være fører på et fiskeskib på 9 - 15 meter. Personer, der søger optagelse på uddannelsen skal kunne opfylde fartstidskravet på 6 måneder.

Mål

Deltageren kan passe marine motorer på op til 750KW, og opnår Duelighedsbevis i motorpasning.

Varighed

10,0 dage inklusiv eksamen.

Eksamen

Der afholdes eksamen til duelighedsprøve i motorpasning.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser