Kursus

Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

Du vil ud fra viden om gældende bekendtgørelse og uddannelsesordning kunne planlægge og gennem-føre uddannelsesforløb for elever i egen virksomhed, herunder motivere og vejlede eleverne gennem anerkendende og professionelle samtaler, så der også opstår en sammenhæng i deres uddannelse.

Fakta

Navn:
Praktikvejledning af ernæringsassistentelever
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
48766-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere/ernæringsassistenter, som varetager opgaver i forbindelse med oplæring af ernæringsassistentelever inden for jobområdet.

Mål

Du kan ud fra viden om gældende bekendtgørelse og uddannelsesordning planlægge og gennemføre uddannelsesforløb for elever i egen virksomhed. Du kan motivere elever til at deltage aktivt i egen uddannelse.Du kan vejlede og medvirke til at skabe sammenhæng i uddannelsen for ernæringsassistentelever på baggrund af elevens personlige og faglige forudsætninger. Du kan gennemføre anerkendende og professionelle samtaler, der sikrer progression i elevens ud-dannelse i virksomheden.Du kan anvende it-baserede redskaber til registrering og evaluering af elevens uddannelse.Du kan vejlede og støtte eleven i brug af ernæringsassistentbogen.

Varighed

5 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.