Kursus

Mad til vegetarer og veganere 2

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at sammensætte og producere ernæringsrigtig måltider til vegetarer og veganere, hvor der i udvalget af råvarer er fokus på variation, sensorik og ernæringsmæssig værdi, som er af særlig betydning for gruppen af vegetarer og veganere.

Fakta

Navn:
Mad til vegetarer og veganere 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
20875-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte ernæringsassistenter eller andre der arbejder eller ønsker at arbejde med vegansk og vegetarisk kost med fokus på den sensoriske og ernæringsmæssige kvalitet. Det anbefales, at man forinden har taget kurset: "20866 Mad til vegetarer og veganere, 1".

Mål

Du opnår viden, som gør dig i stand til: At beskrive vegetariske og veganske kostformer.At beskrive den sensoriske virkning ved brug af forskellige ikke-animalske produkter.At forklare de ernæringsmæssige anbefalinger, der kræver særlig opmærksomhed for vegetarer og veganere.At forklare behov for mikronæringsstoffer, med fokus på tilstrækkeligt indtag af vitaminer og mineraler, der kræver særlig opmærksomhed for vegetarer og veganere.På baggrund af denne viden opnår du færdighed i: At udvælge egnede råvarer til forskellige vegetariske og veganske kostformer.At sammensætte og producere ernæringsrigtige måltider med fokus på variation og sensorik.At vurdere måltidets ernæringsmæssige kvalitet i forhold til målgruppens ernæringsmæssige behov.At vurdere måltidets ernæringsmæssige kvalitet i forhold til forskellige vegetariske og veganske kostformer.

Varighed

2,0 dage

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.