Kursus

Måltidsplanlægning - småbørn

Du kan efter uddannelsen arbejde målrettet med kostplanlægning til børn i aldersgruppen 0-5 år. Der arbejdes med ernæringsprincipper og ernæringsberegning samt fremstilling af specialkost til børn med særlige behov.

Fakta

Navn:
Måltidsplanlægning - småbørn
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
48807-

-

Målgruppe

Kostansvarlige og produktionsmedarbejdere som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål

- Du har grundlæggende viden om ernæringsprincipperne for børn fra 0-5 år. - Du kan planlægge, fremstille, vurdere og ernæringsberegne ernæringsrigtige måltider til børn i aldersgruppen 0-5 år. - Du kan planlægge og fremstille specialkost til småbørn under hensyntagen til særlige behov, fx allergi og/eller kulturelle hensyn. - Du kan anvende relevante IT-baserede værktøjer.- Du har grundlæggende viden om ernæringsprincipperne for børn fra 0-5 år. - Du kan planlægge, fremstille, vurdere og ernæringsberegne ernæringsrigtige måltider til børn i aldersgruppen 0-5 år. - Du kan kan endvidere planlægge og fremstille specialkost til småbørn under hensyntagen til særlige behov, fx allergi og/eller kulturelle hensyn. - Du kan anvende relevante IT-baserede værktøjer.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.