Kursus

Ledelse af hygiejne og egenkontrol

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at udarbejde lovpligtige egenkontrolprogram og i forlængelse heraf vurdere, om madproduktionen i køkkenet foregår i overensstemmelse med lovgivningen og om nærmeste kollegaer og medarbejdere har de nødvendige kompetencer i den forbindelse.

Fakta

Navn:
Ledelse af hygiejne og egenkontrol
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
20878-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte, som arbejder med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål

Du opnår viden, som gør dig i stand til:- At redegøre for eget produktansvar ved fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.- At redegøre for forudsætningerne for at lede udvikling og implementering af egenkontrol i virksomheden.- At redegøre for de faktorer, der har indflydelse på mikroorganismers vækst.På baggrund af denne viden opnår du færdighed i: - At fremstille et virksomhedstilpasset egenkontrolprogram, der opfylder gældende lovgivning, og hvor deltagerne kender til fødevareregionens funktion i relation til virksomhedens efterlevelse af gældende lovgivning for hygiejne og egenkontrol.- At sikre at virksomhedens medarbejdere har lovpligtig uddannelse i fødevarehygiejne og egenkontrol samt motivere medarbejdere til at anvende egenkontrol i deres arbejde.- At vurdere om tilvirkningen af fødevarer foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Varighed

4,0 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.