Kursus

Kalkulation ved produktion af mad

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at kalkulere og dimensionere madproduktion, hvor du tager højde for svind på forskellige fødevaregrupper gennem en beregning af svindprocenter.

Fakta

Navn:
Kalkulation ved produktion af mad
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
20876-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte, som arbejder med professionel forplejning i offentlige og private køkkener.

Mål

Du opnår viden, som gør dig i stand til:- At redegøre for, hvordan man kan beregne svind for forskellige fødevaregrupper, mængder, kost- og salgspris samt dækningsbidrag og kalkuleret dækningsgrad.- At redegøre for svindprocenter på forskellige fødevaregrupper.På baggrund af denne viden opnår du færdighed i: - At beregne svind på klargøring, produktion og anretning af en konkret madproduktion.- At anvende beregningsprincipper og kalkulationsmetoder til dimensionering af en konkret madproduktion.

Varighed

3,0 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.