Kursus

Forny måltidet med sundere råvarer

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at tilberede og anrette måltider med en høj ernæringsmæssig værdi, hvor du gør brug af erstatningsprodukter, som matcher anbefalinger til en sundere livsstil, og som er målrettet brugergruppens ønsker og behov.

Fakta

Navn:
Forny måltidet med sundere råvarer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
20890-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte, som arbejder med madfremstilling til interne og eksterne brugere/kunder.

Mål

Du opnår viden, som gør dig i stand til:- At redegøre for - ud fra ernæringsmæssige overvejelser - hvordan man erstatter ingredienser i institutionskøkkenets måltider, så den ernæringsmæssige værdi forbedres og matcher de generelle anbefalinger til en sundere livsstil.- At redegøre for erstatningsprodukters egnethed ud fra deklaration og brugervejledning, samt vælge egnede erstatningsingredienser blandt almindelige og naturligt forekommende råvarer.På baggrund af denne viden opnår du færdighed i: - At anvende egnede erstatningsprodukter/-ingredienser til tilberedning og præsentation af måltider, som samtidig understøtter måltidets sensoriske og kulinariske kvalitet målrettet brugergruppens ønsker og behov.

Varighed

2,0 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.