Kursus

Sensorisk analyse

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at tilberede og anrette måltider på baggrund af en analyse af de sensoriske virkemidler i kompositioner af den enkelte ret, så den matcher forskellige målgrupper.

Fakta

Navn:
Sensorisk analyse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
20871-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte, der arbejder med sensorik i et storkøkken eller lignende. Kurset retter sig ligeledes mod ikke-faglærte med lignende kompetencer; her anbefales det dog, at man forinden har taget kurset "20870 Sensorik for begyndere".

Mål

Du opnår viden, som gør dig i stand til:- At redegøre for sensoriske virkemidler i kompositionen af en ret.- At karakterisere en ret/et måltid og give forslag til justeringer i forhold til en given målgruppe.På baggrund af denne viden opnår du færdighed i: - At tilberede og anrette måltider på kreative måder, hvor sensorikken er essentiel.

Varighed

2,0 dage.

Eksamen

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.