Kursus

Grundlæggende ernæring og sundhed

Med kurset opnår du viden om principperne for sunde kostvaner, forekomst af energigivende stoffer, vitaminer og mineraler i fødevarer og madens optagelse og funktion i kroppen, samt viden om fysisk aktivitet og sundhed. Du opnår færdighed i at tilberede og anrette enkle, sunde måltider.

Fakta

Navn:
Grundlæggende ernæring og sundhed
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
20889-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ikke faglærte, som arbejder med professionel forplejning i offentlige og private køkkener.

Mål

Du opnår viden, som gør dig i stand til:- At redegøre for principperne for sunde kostvaner ud fra viden om madens optagelse og funktion i kroppen, samt viden om fysisk aktivitet og sundhed.- At redegøre for forekomsten af energigivende stoffer, vitaminer og mineraler i udvalgte fødevarer. På baggrund af denne viden opnår du færdighed i:- At tilberede og anrette enkle, sunde måltider.

Varighed

5,0 dage

Prøve

Der er en mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.