Kursus

Tagdækning - Mekanisk fastgørelse af tagdækning

Du kan efter kurset selvstændigt udføre en mekanisk fastgjort 1- og 2-lags tagdækning af tagpap på krydsfiner, tagbrædder og beton på flade og skrå tagflader samt udføre mekanisk fastgjorte inddækninger på lodrette flader. Du kan endvidere udføre en fastgørelsesplan i praksis, ud fra tilstrækkelig viden om mekanisk fastgørelse af tagdækning og forståelse af begreberne.

Fakta

Navn:
Tagdækning - Mekanisk fastgørelse af tagdækning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2896
Fagkode:
49335-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der arbejder med tagdækning eller ønsker job inden for området.

Mål

Deltagerne kan: - Udføre en fastgørelsesplan i praksis, ud fra tilstrækkelig viden om mekanisk fastgørelse af tagdækning og forståelse af begreberne.- På flade og skrå tagflader selvstændigt udføre en mekanisk fastgjort 1- og 2-lags tagdækning af tagpap på krydsfiner, tagbrædder og beton.- Udføre mekanisk fastgjorte inddækninger på lodrette flader ved murkrone med højder, der varierer fra 0,3 m. til 1,2 m. - Udføre arbejdet under hensyn til gældende regler og efter kvalitetskrav for både vandrette og lodrette flader.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.