kursus i Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier

Kurserne inden for tagdækning omfatter opgaver med tagpap, membraner og folier. Det drejer sig fx om etablering, reparation og vedligeholdelse af tagdækning på bygninger og udførelse af membraner på vejbroer.

Fakta

Navn:
Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206

Du lærer at udføre arbejdet på baggrund af tegninger og projektbeskrivelser og at opbygge tagbelægningen korrekt, så den følger de anvisninger, der gælder for forskellige produkttyper.

Kurserne henvender sig typisk til faglærte tagdækkere og ufaglærte bygningsarbejdere, men også til fx tømrere.

Se alle AMU-kurser inden for området Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier omfatter kurser inden for emnet:

  • Udførelse af tagdækning med tagpap, membraner og folier

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Udvikling af sjakbajsen som leder
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Stillads - Evakuering og redning i højde
CAD - 2D på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Arbejdsplatforme - Flytning
Arbejdsplatforme - Montage
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Praktik for F/I
Betjening af personlifte
Anhugning på byggepladsen
Tagdækning, isolering og faldopbygning
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Systemstilladser - opstilling mv.
Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Stillads - anvendelse og sikkerhed
Konflikthåndtering
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg
Tagdækning - Svejsearbejder med bromembraner
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat.
Tagdækning - Inddækning og afslutning med metal
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Tagdækning - Fugning ved tagdækkerarbejde
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Tagdækning - Svejsn. af bromembraner - Ajourføring
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Projektforståelse - bygge og anlæg
Bygningsreglementet - anvendelse
Tagdækning - Mekanisk fastgørelse af tagdækning
Tagdækning - fugtisolering v. grønne tage, terrass
Tagfolie - lægning på skrå eller flade tage
Tagdækning - APP-tagpap på flade eller skrå tage
Tagdækning - APP-tagpap på flade eller skrå tage
Tagdækning - APP-tagpap på flade eller skrå tage
Tagdækning - Svejseteknikker
Lægning af SBS-tagpap
Tagdækning - Speciel tagdækning 2
Tagdækning - Projektering og udfør. af tagdækning
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information