Kursus

Tagdækning - Inddækning og afslutning med metal

Deltagerne kan tilpasse og montere metalprofiler, som udføres ved afslutninger i tag ved gennembrydninger og inddækninger og sikre at gældende standarder og kvalitetskrav overholdes.

Fakta

Navn:
Tagdækning - Inddækning og afslutning med metal
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206
Fagkode:
47222-

Målgruppe

Faglærte tagdækkere og andre faglærte og ufaglærte med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.

Mål

Deltagerne kan tilpasse og montere metalprofiler, som udføres ved afslutninger i tag ved gennembrydninger og inddækninger. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssige metoder, håndværktøjer og materialer til den konkrete opgave, eksempelvis alu-profiler, zink, kobber m.v. i overensstemmelse med foreliggende tegninger og tekniske beskrivelser og sikre at gældende kvalitetskrav overholdes. Deltagerne kan sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende regler og standarder, og at der tages hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø ved arbejdets udførelse.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens uddannelse har nået uddannelsens mål. Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

EUC Nordvestsjælland