Kursus

Nedrivning - praktisk tilrettelæggelse

Deltageren kan selvstændigt tilrettelægge den praktiske udførelse af alle nedrivningsopgaver.

Fakta

Navn:
Nedrivning - praktisk tilrettelæggelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
40166-

Målgruppe

Ansatte i bygge- og anlægsvirksomheder.

Mål

Deltagerne kan selvstændigt tilrettelægge den praktiske udførelse af alle former for nedrivningsopgaver og sikre, at de stillede opgaver udføres stabilitets- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Deltagerne kan forud for og under nedrivningsopgaven udvise de fornødne sikkerhedsmæssige hensyn til bygningens brugere, forbipasserende og eventuelle andre håndværkere på arbejdspladsen.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsesmålet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser