Kursus

Nedrivning - indvendig

Deltagerne kan planlægge og udføre indvendig nedrivning.

Fakta

Navn:
Nedrivning - indvendig
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
45816-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Mål

Deltagerne kan udføre indvendig nedrivning, hvilket indebærer at deltagerne kan udføre demontering og afstivning af bygningsdele. Deltagerne kan udarbejde en plan for arbejdspladsens indretning med særlig vægt på adgangsforhold og logistik, samt foretage afdækning og afspærring af nedrivningsområdet og etablere støj- og støvsluser, samt foretage løbende oprydning i forbindelse med arbejdet. Deltagerne kan udføre arbejdet under hensyntagen til andre faggrupper samt egen og andres arbejdsmiljø.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser