Kursus

Nedrivning - indvendig

Deltagerne kan planlægge og udføre indvendig nedrivning.

Fakta

Navn:
Nedrivning - indvendig
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
45816-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Mål

Deltagerne kan udføre indvendig nedrivning, hvilket indebærer at deltagerne kan udføre demontering og afstivning af bygningsdele. Deltagerne kan udarbejde en plan for arbejdspladsens indretning med særlig vægt på adgangsforhold og logistik, samt foretage afdækning og afspærring af nedrivningsområdet og etablere støj- og støvsluser, samt foretage løbende oprydning i forbindelse med arbejdet. Deltagerne kan udføre arbejdet under hensyntagen til andre faggrupper samt egen og andres arbejdsmiljø.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Learnmark Horsens