Kursus

Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner

Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af alle typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om forskellige konstruktionernes statiske og konstruktive forhold.

Fakta

Navn:
Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
45727-

Målgruppe

Personer der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Mål

Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af alle typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om forskellige konstruktionernes statiske og konstruktive forhold. Deltagerne kan udregne vægt og rumfang af forskellige bygningsdele, samt foretage nødvendig afstivning af konstruktioner før og under nedrivningsopgavens udførelse.Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af forspændt beton- og insitustøbt beton, altaner, glas/alufacader, stålkonstruktioner samt høje konstruktioner som skorstene og siloer, under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser