Kursus

Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder

Deltagerne kan identificere farlige byggematerialer ved renoveringsarbejde, herunder asbest,PCB, bly, kloredede paraffiner og forurenet jord på baggrund af kendskab til hvor og hvornår farlige byggematerialer har været anvendt.

Fakta

Navn:
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
47338-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan på baggrund af kendskab til udbredelsen af farlige byggematerialer som asbest, PCB, bly, klorerede paraffiner og forurenet jord og på baggrund af kendskab til hvor og hvornår farlige byggematerialer har været anvendt i den danske bygningsmasse identificere farlige byggematerialer ved renovering ud fra udseende, typisk anvendelsesperiode og bygningens historik. Deltagerne kan medvirke ved afdækning af omfanget af farlige byggematerialer på baggrund af kendskab til gennemførelse af forundersøgelser, ligesom deltagerne kan indtænke sikkerhed og sundhed i planlægning og udførelse af arbejdet i henhold til gældende regler, vejledninger og andre informationer om arbejdsmiljø

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold