Kursus

Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring

Diamantskærerkurset omhandler skæring, smigboring, og boring med relevant diamantværktøj og tilbehør, herunder diamantboremaskine (1200-5000W), vinkelsliber, vandsuger og støvsuger.

Fakta

Navn:
Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
49641-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til personer der har eller søger beskæftigelse inden for diamantskærerområdet.

Mål

Deltagerne kan:- Udføre skæring, smigboring, og boring med relevant diamantværktøj og tilbehør, herunder diamantboremaskine (1200-5000W), vinkelsliber, vandsuger og støvsuger.- Betjene el-værktøj ud fra viden om el-sikkerhed og korrekt anvendelse af kabler.- Anvende forskellige typer af skæreskiver ud fra viden om skivernes opbygning og forskellige segmenttyper.- Ud fra viden om de enkelte værktøjers anvendelsesmuligheder udføre håndholdt våd- og tørboring herunder smigboring og håndholdt våd- og tørskæring.- Foretage nødvendig understøtning i forbindelse med udførelse af opgaverne samt foretage fastgørelse af boremaskine med anker, vakuum, opspænding og lim i forbindelse med boring i loft.- Ud fra kendskab til de enkelte værktøjers opbygning, vedligeholde udstyr.- Beregne vægt og størrelse af de afskårne dele.- Har viden om og kan arbejde med kvalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger.- Har viden om og kan anvende rigtige arbejdsteknik og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.