Kursus

Diamantskærer - Anvendelse af love og regler

Diamantskærer - Anvende gældende love, bekendtgørelser og vejledninger.Kurset er målrettet til medarbejdere, der har eller søger arbejdsopgaver eller jobfunktioner indenfor diamantskærerområdet.

Fakta

Navn:
Diamantskærer - Anvendelse af love og regler
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
49588-

-

Målgruppe

Kurset er målrettet til medarbejdere, der har eller søger arbejdsopgaver eller jobfunktioner indenfor diamantskærerområdet.

Mål

Efter gennemført uddannelse vil deltageren:- Have viden om forskellen på en lov, bekendtgørelse og vejledning.- Kende til tilblivelse af love, bekendtgørelser og vejledninger.- Kunne anvende gældende love, bekendtgørelser og vejledninger, herunder relevant arbejdsmiljølovgivning og AT-vejledninger.- Kunne forvalte kontakt til myndigheder i forbindelse med anmeldelser og erhvervelse af tilladelser ved diamantskærerarbejde.

Varighed

3

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.