Kursus

Diamantskærer - Anvendelse af love og regler

Diamantskærer - Anvende gældende love, bekendtgørelser og vejledninger.Kurset er målrettet til medarbejdere, der har eller søger arbejdsopgaver eller jobfunktioner indenfor diamantskærerområdet.

Fakta

Navn:
Diamantskærer - Anvendelse af love og regler
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
49588-

-

Målgruppe

Kurset er målrettet til medarbejdere, der har eller søger arbejdsopgaver eller jobfunktioner indenfor diamantskærerområdet.

Mål

Efter gennemført uddannelse vil deltageren:- Have viden om forskellen på en lov, bekendtgørelse og vejledning.- Kende til tilblivelse af love, bekendtgørelser og vejledninger.- Kunne anvende gældende love, bekendtgørelser og vejledninger, herunder relevant arbejdsmiljølovgivning og AT-vejledninger.- Kunne forvalte kontakt til myndigheder i forbindelse med anmeldelser og erhvervelse af tilladelser ved diamantskærerarbejde.

Varighed

3

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.