Kursus

Bygningsglas og funktionsruder - Håndtering og anv

Du kan efter kurset håndtere bygningsglas og funktionsruder og skelne mellem de forskellige typer af bygnings- og funktionsglas. Du kan endvidere udføre simple tilskæringer i glas, demontere, klargøre og montere ruder i traditionelle og moderne vinduessystemer. Du kan også vejlede om valg af de forskellige typer af bygningsglas i forhold til givent behov og udføre simple beregninger om energiforbedringer med energiruder.

Fakta

Navn:
Bygningsglas og funktionsruder - Håndtering og anv
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213
Fagkode:
49332-

-

Målgruppe

Faglærte glarmestre og ufaglærte, der arbejder inden for glarmesterområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Håndtere bygningsglas og funktionsruder ud fra grundlæggende viden om fremstilling, anvendelse og funktion. - Skelne mellem de forskellige typer af bygnings- og funktionsglas, herunder energiglas, solglas, personsikkerhedsglas og sikringsglas. - Udføre simple tilskæringer i glas, demontere, klargøre og montere ruder i traditionelle og moderne vinduessystemer ud fra tilstrækkelig kendskab til typerne af bygningsglas, værktøj og hjælpemidler til håndtering af glas- Vurdere anvendelsen af de forskellige typer af bygningsglas i forhold til givent behov.- Udføre simple beregninger om energiforbedringer med energiruder. - Vejlede om valg af sikkerheds- og sikringsglas i eksisterende og nyt byggeri med baggrund i gældende love, regler, anvisninger og standarder. - foretage målinger i forbindelse med sikkerhedsglas samt informere om løsningens betydning for drift og vedligeholdelse.- Anvende relevante anvisninger samt arbejde efter regler for miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.