Kursus

Ventilerede facadesystemer m. puds el. beklædning

Kurset omhandler montage af ventilerede facadesystemer. Deltageren bliver i stand til at læse og anvende relevant monteringsvejledning til at vurdere og vælge de korrekte materialer til et givent projekt under hensyntagen til fugt- og isoleringsforhold samt sammensætte komponenter konstruerede af træreglar, metalprofiler og evt. isoleringsmateriale korrekt i et bærende system.Derudover lærer deltageren at vurdere forskellige underlag til montering af et ventileret facadesystem samt udføre korrekt montage af det bærende system inkl. evt. isolering. Der er derudover fokus på at indsætte specialemner til fastgørelse af lamper, nedløb, markiser, skilte m.m. og udføre detaljer korrekt ifm. overgange, tilslutninger eller gennemføringer. Udførelse af underlagsplader (til armeret puds) eller skifer, skærmtegl, glasmosaik, granit, keramisk materiale, teglspån eller tilsvarende materialer indgår også i kurset.

Fakta

Navn:
Ventilerede facadesystemer m. puds el. beklædning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49802-

-

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte bygningsarbejdere med faglig indsigt, der har eller søger beskæftigelse ved renovering og nybyggeri.

Mål

Deltagerne kan i forbindelse med ventilerede facadesystemer m. puds el. beklædning:- Læse og anvende relevant monteringsvejledning til at vurdere og vælge de korrekte materialer til et givent projekt. - Sammensætte komponenter konstruerede af træreglar, metalprofiler og evt. isoleringsmateriale korrekt i et bærende system.- Vurdere fugt- og isoleringsforhold i ventilerede facadesystemer.- Vurdere forskellige underlag til montering af et ventileret facadesystem samt udføre korrekt montage af det bærende system inkl. evt. isolering.- Udføre detaljer korrekte ifm. overgange, tilslutninger eller gennemføringer.- Indbygge specialemner til fastgørelse af lamper, nedløb, markiser, skilte m.m.- Sammensætte systemer korrekt ud fra monteringsvejledninger til forskellige beklædninger. - Udføre underlagsplader (til armeret puds) eller skifer, skærmtegl, glasmosaik, granit, keramisk materiale, teglspån eller tilsvarende materialer.- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Varighed

3 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.