Kursus

Vægkonstruktion - opbygning og beklædning

Du kan efter kurset opstille vægskeletter samt ydervægsbeklædning og indervægsbeklædning under hensyn til tolerancekrav - ud fra valg af en af følgende materialer: træ- og træbaserede, biogene, genanvendte, gipsbaserede, plader af isoleringsmaterialer, fibercementplader/planker samt bræddebeklædning.Du kan desuden udvælge ydervægs- og indervægsbeklædning under hensyn til brand, fugt og lyd.

Fakta

Navn:
Vægkonstruktion - opbygning og beklædning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
22104-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Mål

Deltageren kan: - Udvælge ydervægs- og indervægsbeklædning under hensyn til brand, fugt og lyd. - Vælge hensigtsmæssigt værktøj til udførelse af arbejdet. - Udføre den valgte beklædning i forhold til leverandørens vejledning og gældende tolerancekrav. - Udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede lovpligtige hjælpe- og værnemidler. - Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet, bl.a. ved hjælp af EPD'er på de valgte materialer.

Varighed

1 dag.

Eksamen

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.