Kursus

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Deltagerne kan udføre tækning af mansardtage og lodrette flader, så det opfylder kvalitative og æstetiske krav til tækning af tage og facader og kan vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til arbejdets udførelse, udføre underlag til tækning, visualisere mulige løsninger for bygherre og sikre at bestemmelser vedr. byggelovgivning og sikkerhed m.v. overholdes.

Fakta

Navn:
Tækning af mansardtage og lodrette flader
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
48028-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til tækkemænd og andre med erfaring inden for tækning, der har eller søger beskæftigelse inden for tækkefaget

Mål

Deltagerne kan udføre tækning af mansardtage og lodrette flader, så det opfylder kvalitative og æstetiske krav til tækning af denne type tage og facader. Dette indebærer, at deltagerne kan: - vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til arbejdets udførelse - vurdere eksisterende eller udføre underlag til tækning af mansardtage og lodrette flader - udføre æstetisk og konstruktiv korrekt overgang fra lodret flade til skrå tagflade - visualisere mulige løsninger med tækkede flader for bygherre eller rådgiver I forbindelse med arbejdets udførelse kan deltagerne desuden sikre, at det tækkede mansardtag overholder gældende love og regler, samt at arbejdet udføres under hensyntagen til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.