Kursus

Fuger - fugning ved vinduer og døre mv.

På kurset lærer du at planlægge og udføre fugearbejde ved vinduer og døre ud fra kendskab til egnede fugeprodukter, hæftefladernes materiale og fugens opbygning på en sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer desuden at beregne fugebredder samt forbrug af bagstop og fugeprodukter.

Fakta

Navn:
Fuger - fugning ved vinduer og døre mv.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
21978-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring

Mål

Deltageren kan: - planlægge og udføre fugearbejde ved vinduer og døre m.m. ved såvel nybyggeri som ved renovering, ud fra kendskab til egnede fugeprodukter, hæftefladernes materiale og fugens opbygning. - anvende forskellige værktøjer til udførelse af fugeopgaver. - anvende kendskab til forskellige fugeprodukters egenskaber og anvendelsesområder. - beregne fugebredder ud fra kendskab til elementernes bevægelse. - beregne forbrug af bagstop og fugeprodukter. - vurdere om en given opgave indeholder risici, der indebærer skærpede arbejdsmiljømæssige foranstaltninger eller krav om yderligere uddannelse. - udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.  - anvende god praksis for grøn omstilling indenfor arbejdsområdet, herunder affaldssortering og brug af EPD'er på de valgte materiale

Varighed

3 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.