Kursus

Anvendelse af mobile CNC-fræsere i tømrerbranchen

På kurset lærer du at anvende maskinernes komponenter, betjening og grundlæggende funktioner samt på grundlæggende niveau udføre planfræsning, konturfræsning, sporfræsning, lommefræsning og hulfræsning.Du lærer også at opsætte CAD/CAM-programmet og anvende CNC-maskinernes indstillinger korrekt i forhold til hastigheder, føringer, værktøjsindstillinger og materiale m.m.

Fakta

Navn:
Anvendelse af mobile CNC-fræsere i tømrerbranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
22020-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring, der har kendskab til digital tegning.

Mål

Deltageren kan: - anvende maskinernes komponenter, betjening og grundlæggende funktioner. - vælge bedst egnede CNC-fræser til opgaven, i forhold til den praktiske udførelse i arbejdsopgaven. - finde korrekte skæredata ved hjælp af opslag, baseret på materiale og værktøj. - opsætte CNC-maskinerne med korrekt værktøj i forhold til det materiale der arbejdes i. - opsætte CAD/CAM-programmet og anvende CNC-maskinernes indstillinger korrekt i forhold til hastigheder, føringer og værktøjsindstillinger. - lave redigeringer, der angiver de ønskede fræseoperationer og lave fræsesimuleringer. - opmåle og oprette fræsejern i CAD/CAM-programmet ud fra kendskab til de gængse typer fræsejern. - identificere forskellige materialer, der kan anvendes i bearbejdning med CNC-fræsning og vælge den rigtige fastspændingsmetode til at sikre korrekt fastgørelse af emnet. - udføre på grundlæggende niveau planfræsning, konturfræsning, sporfræsning, lommefræsning, hulfræsning. - betjene og nedlukke CNC-maskinerne på en sikker og forsvarlig måde, herunder brug af nødstop. - identificere og løse almindelige fejl og problemer, der kan opstå i CAD/CAM-programmet, eller under fræseprocessen. - overføre CAD-tegninger til CAD/CAM-programmet, og vælge postprocessor til aktuel CNC-maskine. - udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler. - anvende korrekte arbejdsteknikker.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.