Kursus

Restaurering - ældre vinduer og døre

På kurset lærer du at istandsætte ældre vinduer og døre, herunder afrensning, udlusning og overfladebehandling samt at tilstandsvurdere og tilstandsregistrere. Du lærer også at foretage udskæring og montering af glas og fyldninger. Der er desuden fokus på at bidrage til mindre ressourceforbrug og reduktion af affald gennem forebyggelse, genvinding og genbrug.

Fakta

Navn:
Restaurering - ældre vinduer og døre
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
21099-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Mål

Deltageren kan:- udføre istandsættelse af ældre vinduer og døre, herunder afrensning, udlusning og overfladebehandling.- foretage tilstandsvurdering og tilstandsregistrering af ældre vinduer og døre.- foretage udskæring og montering af glas og fyldninger.- bidrage til mindre ressourceforbrug og reduktion af affald gennem forebyggelse, genvinding og genbrug.- anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.- udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler- kan arbejde ergonomisk korrekt Deltageren har viden om:- træarter, herunder træets opbygning og densitet samt udskæring af træ.

Varighed

3 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.